Kolik brali hasiči v dobách minulých ...
Připravil: Radek Kislinger

Ve spolupráci se zaměstnaci Národního muzea se mi podařilo získat informace o tom, jaká byla vlastně síla platidel v období od roku 1857 do roku 1918. Tyto informace mi potom posloužily jako vodítko k tomu, abych zjistil, jak se tehdy měli hasiči po finanční stránce ...

V hasičském památníku, zachycující vývoj hasičů v letech 1853-1903 na území královského hlav. města Pražského, uvádí jeho autor podrobné tabulky platového ohodnocování hasičů a jejich vedení.

Podle zaměstance Národního muzea pana Luboše Polanského je období mezi léty 1857 až 1892 období tzv. rakouské měny. V této době byla hlavním platidlem 1 zlatka = 100 krejcarů

Podívejme se na to, co a za kolik se dalo v této době koupit:

cca 30 krejcarů = slepice
cca 2 zlatky = kopa vajec
cca 50 zlatek = sud piva
cca 100 zlatek = kráva

V roce 1857 byly platy u jednotlivých funkcí hasičů následující:

Cvičitel .... 50 krejcarů denně
Vrchní hasiči .... 36 - 40 krejcarů denně
Hasiči .... 27 krejcarů denně
Stříkačníci ... 24 krejcarů denně

Mužstvu se z denního platu sráželo týdně 1,03 zlatky a 0,35 zlatky na zvláštní fond.

V roce 1868 byly platy u jednotlivých funkcí následující:

Hasební mistr .... Ročně 950 zlatých, naturální byt a palivo
Cvičitel .... 1 zlatka a 10 krejcarů denně
Vrchní hasiči ... 60 - 65 krejcarů denně
Hasiči .... 45 - 50 krejcarů denně

Mužstvo dostává od roku 1860 podíl z odměn ze stráže v divadlech apod. Z toho obdrží: cvičitel 5 dílů, vrchní hasiči 2 až 2,5 dílů, hasiči 1 až 1,5 dílů.

V roce 1892 byly platy u jednotlivých funkcí následující:

Ředitel .... 1800 zlatých ročně, byt, světlo, palivo
Cvičitel .... 3 zlatky denně, naturální byt
Vrchní hasiči ... 1,30 zlatek, každý měsíc příplatek 8 zlatých
Hasiči .... 80 - 90 krejcarů denně

Rada města povolila na stravování drahotní přídavek měsíčně 60 zlatých od 1./IX. 1901. Dále hasiči dostávají podíly z výdělku za konané stráže v divadlech apod.

Mezi léty 1892 - 1918 je tzv. období korunové. V této době je hlavním platidlem 1 koruna = 100 haléřů (níže uvedené ceny jsou z roku 1900 na menším městě):

cca 1,50 K = slepice
cca 4,20 K = kopa vajec
cca 36 h = 1 kg mouky pšeničné
cca 6 K = 1q brambor
cca 80 h = 1 kg cukru
cca 1,20 - 2 K = 1 kg másla
cca 1,40 K = 1 kg masa hovězího
cca 4 h = 1 rohlík
cca 6 K = košile
cca 10 - 16 K = boty
cca 250 K = kráva

V roce 1901 byly platy u jednotlivých funkcí hasičů následující:

Ředitel .... 3600 Korun ročně, natur. byt, světlo, palivo, 10% příbytečné a paušál na oděv a zbroj 500 K
Cvičitel .... 1400 - 1824 Korun ročně, naturální byt, světlo, za dohled při zábavách 100 - 200 Korun
Vrchní hasiči .... 2,95 - 3,60 Korun denně, odvolatelný příspěvek 200 Korun
Strojníci .... 4,06 Korun denně,odvolatelný příspěvek 200 Korun
Topiči ....2,85 - 3,26 Korun denně
Telegrafista .... 2,75 Korun denně
Hasiči ..2,65 - 2,75 denně, 1/2 roku sloužící 2,23 Korun denně

Jak vidno, nežili si v dobách minulých řadoví hasiči zrovna nejlépe. Každopádně byli za svou výplatu určitě schopni uživit rodinu a možná si dopřát i občasná povyražení. Stejně tak je tomu i dnes ...©2004 IMAGE studio, Praha 15