Parní nákladní automobil „Škoda-Sentinel” 1924-1935
Nákladní automobil „Škoda-Sentinel” se sériově vyráběl od roku 1925 ve Škodových závodech v Plzni v licenci anglické firmy Sentinel Waggon Works. Mimo nákladní verze pro různé účely byl vyráběn i jako omnibus a je známé též provedení jako ... (tajenka). Pohon zajišťoval dvouválcový parní stroj. Nádrž na vodu měla 800 litrů, což stačilo na 60 km jízdy. Palivo (koks, černé uhlí) bylo v zásobníku mezi sedadly řidiče a topiče a stačilo na 100 km jízdy. Parní stroj dosahoval okamžité zrychlení, zdolával značné stoupání a umožňoval též okamžité zastavení vozu. Jeho provoz byl velmi levný. Mnohé vozy u nás dosluhovaly ještě začátkem 60-tých let.

You need Java enabled to view the crossword applet.

Poznámka: Dvojhláska "CH" je nahrazena číslicí "6"

Křížovku ve spolupráci připravil: ©2004 Dalibor Feuereisl