Zlatý erb

města a obce země koruny české

od historie po současnost obce, kde mám již čtyřicet let rekreační chatu

Oldřichovec

První zmínku o Oldřichovci lze v análech nalézt v roce 1360. Roku 1388 jsou na Oldřichovci jmenováni pány Leopold, Oldřich a Zbyněk z Buchova. Roku 1408 už jenom Zbyněk. Zbyněk z Buchova se stal hlasatelem Husova učení a jako husitský hejtman se zúčastnil založení Tábora roku 1420 a všech válečných výprav. Zemřel pravděpodobně okolo roku 1425.

Od roku 1520 patřil Oldřichovec k Neustupovu. Roku 1589 jej pak prodala Eva Kaplířová ze Slavkova panu Oldřichu Bernardovi Hodějovskému z Hodějova a na Chotěticích a ten potom Oldřichovec opatřil k Chotěticům. Avšak od roku 1599 už patří Oldřichovec ke Smilkovu.

Kostel na Oldřichovci se v historických pramenech připomíná již roku 1350, jako farní kostel svatého Havla v děkanátu Vltavském.

Nynější hostinec „U Pešků” býval dříve formanským zájezdním hostincem a říkalo se tady „Na Madleně". Je samozřejmé, že k němu patřila i kovárna, naposledy vedená mistrem Kardou.

Východně ode vsi se nachází vrch
Mezivrata, nejvyšší v kraji (713 m). Stávala zde dřevěná rozhledna, kterou 15.8.1919 navštívil president Masaryk při návštěvě spisovatele, novináře a beletristy Jana Herbena, žijícího na Hostišově. Pod Oldřichovcem v lese „Prášily” připomíná kaple vítězství husitů nad Vožickými pány roku 1420. Stejně dobře je možné podle silnice najít v terénu příkopy, které jsou zbytkem opevnění z dob třicetileté války ...


Tyto stránky jsou ve stavu zrodu, který je závislý na mé časové zaneprázdněnosti a případné návštěvníky prosím o zvýšenou trpělivost ...

Copyright: ©2005 Dalibor Feuereisl • All rights reserved

e-mail

Poslední úprava:
22.09.2005

PageRank ukazatel