Copyright: ©2008 Dalibor Feuereisl | all rights reserved

postaráme se Vám o vedení účetnictví, zpracování roční účetní závěrky i inventarizace zůstatků na účtech | připravíme statutární výkazy a daňová přiznání, povedeme daňové evidence pro zjištění základu daně z příjmů a zpracujeme mzdy

během vedení účetnictví nebo daňové evidence pro naše zákazníky připravíme a podáme daňové přiznání k dani z přidané hodnoty | vyhotovíme daňové přiznání i k silniční dani, k dani z nemovitostí, k dani darovací nebo k dani z převodu nemovitostí | ručíme za námi vypracované daňové přiznání i za jeho včasné podání příslušnému správci daně

zpracování mezd, výpočet mezd, také přihlašování a odhlašování zaměstnanců, přípravu měsíčních hlášení a komunikaci s příslušnými úřady, účast na kontrolách zdravotního i sociálního pojištění, správu a evidenci mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění běžně řešíme u většiny klientů

realizujeme přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob včetně optimalizace daňové povinnosti a prodloužení lhůty pro podání přiznání zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a k ostatním daním, daňové poradenství, řešení daňových a účetních problémů a mnoho dalších

naší snahou je, aby každý zákazník byl prostřednictvím poskytovaných služeb co nejlépe informován o ekonomickém vývoji ve společnosti (a to maximální pružností jak v termínech předávání informací, tak i v jejich struktuře)