Jako terminologickou poznámku bych uvedl, že dnes tedy platí oficiální termín registrační značka (RZ). V minulosti se ale pro tabulky s registračními údaji používala i jiná označení. Nejznámější a nejrozšířenější bylo asi státní poznávací značka (SPZ), používané od padesátých let do nedávné minulosti. Patrně pak první správný český úřední termín zněl poznávací značka (odvozený od německého „Kennzeichen"), který vešel v platnost s implementovanými protektorátními vyhláškami a nařízeními. Úředně se v různých dobách používaly i jiné termíny, jako třeba policejní číslo nebo značka, evidenční značka, rejstříková značka a již zmíněná poznávací značka. V textu se snažím používat buď oficiální termín, běžně používaný v příslušném období, nebo jen onen obecný a prozaický název poznávací značka ...

Optimalizováno pro Internet Explorer 6.0 a vyšší

Layout & graphics: ©2006 Dalibor Feuereisl