zmizelá praha, pražská domovní znamení, V.V. Štech, F. Topič, nakladatel v Praze, umělecké památky, domy, domovní znaky, erby, štít, štítaři (malíři), číslování domů, orientační čísla apod.