1928 Praga AN
Pražský znak
Úvodní strana
Nabídněte mi hasičský autonobil

Dalibor Feuereisl    P.O. Box 76  •  Pošta 102    102 00 Praha 15

HLEDÁM PRO SVOJI SBÍRKU SKUTEČNÝ HASIČSKÝ AUTOMOBIL
POKUD MOŽNO V POJÍZDNÉM STAVU NEBO VHODNÝ K RENOVACI

domácí nebo zahraniční značky

SMEKAL STRATÍLEK EBERT ČERMÁK HRČEK & NEUGEBAUER  apod.

MAILUJTE TELEFONUJTE PIŠTE RÁD PŘIJEDU A VÁŠ AUTOMOBIL ODKOUPÍM

E-mail
Další stránky

Nabídněte mi také fotografie hasičských automobilů v jakémkoliv stavu a kondici,
dobrovolných i profesionálních hasičských sborů, ze soukromých sbírek domácích i zahraničních.
Rovněž také velmi rád uvítám dobové reklamy, katalogy a prospekty.

LAURIN & KLEMENT ŠKODA PRAGA TATRA WALTER RAF "Z"  apod.
s nástavbami a přestavbami firem

1929 Škoda 154
1931 Tatra 26/52
Praha hasičská
1914 Praga hasičská

Eurotel
602 255 105

Telefon / Fax
267 913 414

602 255 105