Modely a hračky
Trochu o mně
Index výrobců
Novinky
Další stránky

Poslední úprava
8.5.2000

E-mail
Hledám hasičský automobil
Hasiči Praha

IMAGE studio
Praha 15

Knihy a časopisy
To byly začátky pražských hasičů

... lehké je neměli nikdy. Ani v době obyčejných věder s vodou, ručních dvoumužných pump, sešívaných hadic a koňských spřežení a ani když jim pak přišla na pomoc technika v podobě parních a motorových stříkaček a další moderní výzbroje. Mechanismy holt musí vždycky ovládat lidé, a kde nestačí, zbývá jen statečné srdce a hasičský fortel ...

Pro obec to nebylo nic laciného pořídit si hasičku neboli motorovou stříkačku, nebo pro větší města park vozů se speciální výzbrojí. Sama "zlatá stověžatá" na tom nebývala v tomhle punktu příliš slavně. Ke zřízení první požární zálohy v Praze bylo sice přikročeno již v roce 1821, ale sestávala jenom z určitého počtu jednotlivců, zaměstnaných v různých řemeslech a byla pohotovostí jenom v čase nočním. Teprve v roce 1848 byla rozvířena otázka zřízení stálé požární pohotovosti, jež byla uskutečněna o pět let později. Tím byl položen základ k utvoření placeného Hasičského sboru hl. m. Prahy.
O tom, jak to vypadalo v Praze ve dvacátých letech, v počátcích samostatné republiky, hovoří dobový list:

"Konec roku 1918 zastihl náš placený hasičský sbor pro Prahu I.-VIII. v poměrech nevyhovujících. Obec měla jen čtyři hasičská vozidla. Po jednom voze měly Královské Vinohrady a Smíchov, avšak celá ostatní velká Praha používala vesměs jenom potahů koňských pro dopravu strojů a zařízení hasebních. Jenom jedna však ze šesti Hasičských strážnic měla dopravní automobily. U těch ostatních bylo neustále v pohotovosti patnáct párů koní a čekalo nečinně na tehdy dosti řídké případy ohně.
Ke konci roku
1919 shledány byly poměry neudržitelnými a v čelo reorganizovaného sboru byl prvně postaven technik - ing. O. Uher. Ten přistoupil rázně k návrhům na modernizaci a zejména motorisaci služby hasičské.

Podívej se na obrázek

Anglická parní hasičská stříkačka "SHAND-MASON", která byla též neúspěšně použita při hašení požáru Národního divadla v Praze.

Nákladem 750 000 korun českých byl tedy upraven bývalý Novoměstský dvůr v Sokolské ulici na ustřední Hasičskou stanici. K automobilisaci vedly tedy pak jak důvody větší pohotovosti vozidel, tak úvahy ekonomické. Jen náklady na vydržování koňských potahů činily přes tři čtvrtě milionu korun ročně, avšak z finančních důvodů šetřilo se dále na nákupu automobilů a teprve v roce 1926, kdy byla centrální stanice konečně uvedena do provozu, byl také vyřazen poslední pár koní z placené hasičské služby pražské ..."

"Aby bylo patrno, jak pomalu se zde prosazovala myšlenka automobilisace, uvádíme tu přehled nákupů v jednotlivých letech:
1922 - zakoupeny byly dvě automobilové stříkačky Praga a jedna L&K-Čermák a zadána též rekonstrukce tří parních stříkaček anglických na podvozcích automobilů Berliet.

Podívej se na obrázky

Dopravní hasičský automobil r.v.: 1910 Praga "Alfa" vyjíždí k zásahu z improvizované hasičské zbrojnice.

1923 - zakoupena byla další stříkačka na voze Praga, přívěsné dvoukolové stříkačky Čermák a dopravní vůz Delahaye pro mužstvo.
1924 - provedena zde byla rekonstrukce staré chemické stříkačky voznicové na podvozek automobilový a poté zakoupen tahač Chenard-Walcker.
1925 - dodán byl tak dlouho žádaný automobilový žebřík rotační.
1926 - opatřen zde byl jeden automobil nákladní 10t pro opatřování propadlin uličních, dvoukolové pumpy přívěsné firem Smekal a Ebert. Zakoupena byla též chemická pěnová dvoukolová stříkačka Knock-Out od firmy Tank.
1927 - dodán byl prvý rekvisitní vůz, na kterém veškeré nářadí dýchací i oživovací přístroje, osvětlovací zařízení,

masky, lékárna a vyživovací souprava s větší zásobou hadic bude dopravována ke všem velkým ohňům. Také zakoupena byla trojkolka s přívěsným vozem pro službu dozorčí a jiné výkony. Firmou Škoda byl dodán nový automobil dopravní pro jízdy do vzdálenějších obcí. Motorová dvojkolka byla zavedena jako význačný doplněk ve formě vysílání stráží. Stanice v Praze VIII jest pamětihodná tím, že má pro účely akční na řece motorový člun hasičský s veškerým výstrojem. V hasičské stanici v Holešovicích garážuje automobilní stříkačka Praga 35HP, na Smíchově pak také dopravní automobil RAF35 HP.

Služba hasičská v Čechách jest upravena zemským zákonem ze dne 25. května 1876 ..."

Tak bejvávalo v Praze a podobně tomu bylo i v menších městech. Četba o tom v dobové literatuře patří k mým nejkrásnějším zážitkům, jako zájemci o hasičskou techniku a české historické automobily vůbec. Škoda, že dosud neexistují žádné souborné publikace o této tak zajímavé kapitole automobilismu u nás. Co se vlastně ví o specializovaných firmách jako Smekal, Stratílek, Čermák, Ebert a mnoha dalších? Kromě pár základních údajů, fotografií a inzerátů už skoro nic. Nenašlo by se snad něco u Vás ..?

(České listy z roku 1928)

Hasič
Nahoru

Copyright: (C)2000 Dalibor Feuereisl

Víceúčelový dopravní vůz Walter PN 2,5t byl pořízen v roce 1929 Stavebním úřadem - odborem požárním.

Úvodní strana