schéma č.1

Obrázek č. 1 - schéma náhonu:
1 -
motor  /  2 - zadní diferenciál /  3 - střední diferenciál /  4 - přední diferenciál