schéma č.2

Obrázek č. 2 - schéma náhonu:
5 -
náhon čerpadla /  6 - čerpadlo