Layout & graphics: ©2006-2010 Dalibor Feuereisl

Koupím almanachy AČA (všechny ročníky 1/1921 až 9/1930) od redaktora Roberta Todta, Almanach automobilistů 1931 (XII. ročník) od redaktora Jaroslava Kalvy, dále Seznam čísel Velké Prahy 1936 od Josefa Přády, rovněž pak Rozdělovníky SPZ (knížky pro služební potřebu SNB/VB z poválečných let) a ročenky i literaturu týkající se nebo obsahující jakékoliv informace o československých státních poznávacích značkách do roku 1964 potažmo až do roku 1987 (velmi naléhavě je hledám a nutně je potřebuji ze studijních důvodů), vaši cenu samozřejmě respektuji, takže nabídněte ...