1. října 2011 byla slavnostně, na rozhraní Českého krasu, Brd a Zbirožské vrchoviny na jihozápadním okraji Středočeského kraje, v muzeu železniční a silniční historické techniky „Výtopna Zdice”, pokřtěna a následně dána do distribuce tolik očekávaná publikace, mapující historii a vývoj poznávacích značek automobilů na území Čech, Moravy a Slezska od počátku minulého století do současnosti.
Její autoři, Filip Zelený a Dalibor Feuereisl, podrobně zmapovali systémy značení v různých časových obdobích, která nejlépe dokumentují jednotlivé kapitoly knihy:

Poslední úprava
1.10.2011

1886 | první poznávací značky ve světě
1905–1918 | první poznávací značky u nás
1918–1932 | vznik Československa
1932 | změna systému
1938–1945 | léta okupace, války a územních změn
1945 | poválečná provizoria a nový systém
1949 | návrhy nových systémů
1953 | nový systém poznávacích značek
1960–1965 | nové uspořádání státu a výměna značek
vývoj systému po roce 1965
malé motocykly 1955–1995
vojenské poznávací značky od roku 1945
2001 | změna evidence a nové registrační značky
2011 | místo vizí do budoucna pohled za hranice
použitá literatura
poděkování
summary
zusammenfassung

Na 448 okrových stránkách potom, kromě 294 dobových fotografií motocyklů a automobilů, 44 archívních dokumentů a 58 vyčerpávajících tabulek s rozdělovníky, nalezne čtenář také spoustu doprovodné grafiky s vyobrazením značek (293), různé informativní mapky (5), no a zahraniční čtenář pak ještě celkem podrobná resumé v anglickém i německém jazyce.

Layout & graphics: ©2011 Dalibor Feuereisl

11
14
47
140
204
241
283
290
309
325
343
351
363
408
423
425
427
433

Domnívám se, že se knížka povedla a i když je podle jednoho tvrzení až druhá v pořadí, podává všem zájemcům o problematiku espézetek, na rozdíl od té první, vyčerpávající, fundované a přehledné informace, které by měly jednou provždy vymazat některé už vžité mýty a nepravdivá tvrzení známých takyodborníků právě včas, aby nevešly případně i do dějin. Snad poslouží také členům široké obce veteránské při výběru dobové značky pro jejich miláčky a v neposlední řadě pak rovněž produkcím z filmového průmyslu nebo ze státní či dalších soukromých televizí, aby profesionálně a nákladně zpracovávané historické filmy, seriály nebo dokumentární pořady nebyly ve finále právě v těch dobových detailech zbytečně dehonestovány fantasmagorickými kreacemi espézetek místo relevantních tabulek poznávacích značek motorových vozidel tak, jak je většinou, bohužel, stále vídáváme.

Knihu o velikosti 250x195x30 mm, s ISBN 978-80-904767-2-1 a doporučenou prodejní cenou 499,- Kč byste měli koupit u vydavatele, u všech dobrých knihkupců nebo rovněž na osvědčených
specializovaných internetových portálech.