schéma č.3

Obrázek č. 3 - schéma zařízení:
7 -
nádrž  /  8 - vypouštěcí hrdlo nádrže na vodu  /  9 - 3,5" plnicí hrdlo vodní nádrže
10 - 2,5" plnicí hrdlo vodní nádrže  /  11 - vypouštěcí ventil /  12 - navijáky na hadice
13 - přívodní potrubí ke spodní přední proudnici  /  14 - odvzdušňovací ventil