schéma č.4

Obrázek č. 4 - schéma zařízení:
15 -
lafetová proudnice  /  16 - 3,5" potrubí k lafetové proudnici   /  17 - nádrž na vodu
18 - čtyři 6" nouzové plnicí otvory nádrže na vodu  /  19 - dva nouzové otvory do nádrže na pěnidlo
20 - potrubí od nouzového plnicího otvoru na pěnidlo  /  21 - přední spodní proudnice
22 - dvě ochranné trysky pod vozidlem  /  23 - čerpadlo  /  24 - 1,5" hrdlo pro plnění nádrže na pěnidlo
25 - vypouštěcí hrdlo nádrže na pěnidlo  /  26 - přívod k navijákům na hadice