Klikni !
Yankee Walter 3500
Nové stránky
Index výrobců
Úvodní strana

Když začátkem sedmdesátých let vrcholila výstavba nového ruzyňského letiště, zvažovala tehdejší vláda a příslušné ministersvo dopravy, účinnost stávající hasičské techniky pro zajištění takového komplexu, který měl bezesporu patřit mezi nejlepší civilní letiště alespoň ve východním bloku.
Úředníci tedy dospěli k závěru, že automobilová cisternová stříkačka CAS 32 na podvozku Tatra T138, vyvinutá v roce 1961 pro podobné typy požárů, neodpovídá stávajícím požadavkům. Provoz na novém letišti se podstatnou měrou zvýší a do provozu přicházejí stále nová a větší dopravní letadla. Z těchto důvodů se tedy ministerstvo dopravy rozhodlo vybavit nové letiště Praha-Ruzyně novými a moderními požárními automobily.
Rozhodnutí nakonec padlo a do garáží nového ruzyňského letiště se nastěhovaly pro slavnostní zahájení provozu dva letištní zásahové automobily
Yankee Walter 3500, zakoupené z výřadu hasičské techniky mnichovského mezinárodního letiště (další osudy najdete na stránce: Jak jsem kupoval "ameriku"... )

Klikni !
Klikni !
Klikni !
Klikni !
Klikni !
Klikni !
Jak jsem kupoval

Ukázka zahraničních Yankee Walterů 3500, z nichž se mnohé dochovaly dodnes

Ukázka zahraničních Yankee Walterů 3500, z nichž se mnohé dochovaly dodnes

A tohleto z nich záhy zbylo na odstavné ploše starého letiště

Tato cisternová automobilová stříkačka byla gigantem mezi hasičskými automobily a je určena přímo pro zásahy na letištích. Přednosti tohoto hasicího automobilu spočívají nejen ve velké zásobě hasicí látky, ale i v dalších výkonových parametrech. Výkon obou motorů, kterými je vůz vybaven, umožňuje dosažení rychlosti z nuly na 80 km/hod. za 55 sekund. Má také výborné terénní vlastnosti, k čemuž je vybaven rozměrnými speciálními pneumatikami.

Základní technické údaje

Celková délka
Celková šířka
Celková výška
Celková hmotnost
Celková hmotnost bez zátěže
Poloměr otáčení
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
 

9600 mm
2900 mm
3970 mm
26,2 t
12,9 t
14,6 m
13,1 t
13,1 t
 

Motor FORD Detroit Diesel
Max. výkon motoru
Vrtání (průměr)
Zdvih
Obsah válců
Kompresní poměr
Maximální rychlost
Poměr výkonu k váze
 

2 kusy
204 kW
114,3 mm
106,6 mm
8,75 l
8,5 : 1
96 km/h
21 ks / t
 

Obsah nádrže na vodu
Obsah dvou nádrží na pěnidlo
Čerpadlo na vodu
Výkon čerpadla
Výkon 2 čerpadel při tlaku 17kp/cm2
Výkon lafetové proudnice 1. poloha
Výkon lafetové proudnice 2. poloha

11300 l
1900 l
2 kusy
3450 l/min
6900 l/min
2850 l/min
5700 l/min

Maximální dostřik
Ruční proudnice
Výkon
Dostřik
Plošný proud
 

70 m
2 kusy
225 l/min
15 m
4,5 x 6 m
 

Ochranná pěnová proudnice spodní

Výkon spodní proudnice
Dostřik
Šířka proudu
 

520 l/min
10 m
6 m
 

Tryska ochrany spodku vozu
Výkon trysky
Kabina mužstva
 

2 kusy
65 l/min
5 sedadel
 

Popis

Náhon přední i zadní nápravy a obou čerpadel je znázorněn na obrázku č.1  a na obrázku č.2. Vozidlo má podle okamžité potřeby tyto možnosti zapojení náhonů:

a)  oba motory pro pohon vozidla
b)  oba motory pro pohon čerpadel
c)  pravý motor pro vozidlo, levý motor pro pohon levého čerpadla
d)  levý motor pro vozidlo, pravý motor pro pohon pravého čerpadla
e)  levý motor pro pohon levého čerpadla nebo pro pohon vozidla, případně obojí
f )  pravý motor pro pohon pravého čerpadla nebo pro pohon vozidla, případně obojí.

Armaturní deska v kabině řidiče obsahuje všechna potřebná kontrolní zařízení k motorům a náhonům a také k celému hasicímu zařízení.
Nádrž na vodu je zhotovena ze skelných laminátů se dvěma vestavěnými gumovými nádržemi na pěnidlo. Celkový objem nádrže je 13200 litrů a objem každé nádrže na pěnidlo je 950 litrů. Nádrž na vodu má na každé straně hrdlo o průměru 4 palce, kterými se může nádrž plnit z hydrantu nebo jiných cisternových automobilů množstvím vody 3800 litrů za minutu.
Nádrže na pěnidlo mají pro každou nádrž jedno plnicí hrdlo o průměru 1,5 palce. Pro plnění každé pěnové nádrže je dále montována plnicí nádržka pro nalévání pěnidla z nádob na pěnidlo.
V kabině řidiče jsou jak vlevo, tak vpravo ukazatele stavu vody a pěnidla v nádrži. Ke kontrole tlaku vody čerpadel jsou na každé vnější straně vozidla za dveřmi kabiny a v kabině řidiče instalovány manometry.
Pro přiměšování pěnidla jsou použity dva přiměšovače typu Rockwood. Pro každou nádrž na pěnidlo je použit jeden přiměšovač. Přiměšovače je možno zapojovat jednotlivě nebo současně. Schémata zástavby zařízení do vozu jsou znázorněna na
obrázku č.3  a na obrázku č.4.

Pro hlavní zásah je určena lafetová proudnice, která je umístěna na střeše kabiny vozu. Touto proudnicí je možné hasit buď pěnou nebo vodou a je ovládána hydraulicky z kabiny řidiče. Může vrhat pěnu nebo vodu do vzdálenosti 6070 metrů. Lze ji používat i za jízdy vozidla. Má širokou škálu možností použití. Je jí možné vytvářet buď plný proud, nebo libovolně roztříštěný proud vody a pěny až do široce rozptýleného plochého proudu vody či pěny. Otáčení proudnice do stran je možné na každou stranu až o 105 stupňů (celkem tedy 210 stupňů). Vertikální pohyb je od 20 stupňů pod horizontálu do 70 stupňů nad horizontálu (čili nahoru). Lafetová proudnice může pracovat s plným výkonem 5700 litrů za minutu nebo s výkonem polovičním, t.j. 2850 litrů za minutu.
Lafetová proudnice se řídí ovládací pákou na sloupku ručního ovládání. Tou je možné provádět přímé ruční ovládání, nebo ovládání hydraulické pomocí ventilů ve sloupku řízení. Výstřik se reguluje dvěma pákami. Vnější pákou se reguluje množství (plný nebo poloviční výkon) a vnitřní pákou se potom reguluje stupeň roztříštění proudu. Při špatné funkci hydrauliky nebo v jiných odůvodněných případech je možné lafetovou proudnici ovládat přímo ze střechy vozidla. Bezprostředně po použití musí být propláchnuta čistou vodou včetně přívodního potrubí při uzavřeném přiměšovači.
Pro ruční hašení nebo dohašování různých zbytkových ohnisek má vůz dvě ruční pěnové proudnice. Pro vlastní ochranu je vozidlo vybaveno přední spodní proudnicí k vytváření pěnového koberce a dalšími dvěma tryskami pod korbou vozu.
Celkový výkon čerpadel na vodu je 6900 litrů za minutu při tlaku 17 kp na čtvereční centimetr. Čerpadla mají automatickou regulaci na maximální tlak 22 kp na čtvereční centimetr s maximálním výkonem 5800 litrů za minutu.
Konstrukce tohoto vozidla umožňuje v krajním případě ovládání vozidla (hašení pouze lafetovou proudnicí) jedním mužem. Pro normální použití se počítá s obsazením vozidla pro zásah třemi až pěti muži. Vůz je také vybaven ochrannými obleky a dýchacími prostředky.

E-mail

Poslední úprava
30.10.2000

Copyright: (C)2000 Dalibor Feuereisl

Nahoru

Pokud by snad někdo z Vás měl k dispozici fotografie z doby krátké aktivní služby tohoto vozidla
u ČSA, uvítal bych je, díky Vaší laskavosti, buď do svého archivu nebo k případnému zkopírování.

Logo
602 255 105