Firemní logotyp tvoří páteř vizuálního stylu každé firmy a působí jako první a psychologicky důležitý faktor při oslovení zákazníka. Kvalitní logo firmy může vyjadřovat nejen její náplň či zaměření, ale také profesionalitu, solidnost nebo tradici firmy.

Takzvaný firemní styl (corporate identity) je tvořen nejen logotypem samotným, ale zejména souborem pravidel určujících jeho užití v tiskovinách merkantilních (vizitky, dopisní papíry, obálky, desky apod.) i reklamních (např. letáky, prospekty, katalogy či inzerce), případně ve webové prezentaci. Tato pravidla firemního stylu bývají obsažena v GRAFICKÉM MANUÁLU. Ten tedy definuje jednak přesnou podobu logotypu, jeho varianty a pravidla užití, ale i firemní barvy, firemní písma eventuelně další grafické prvky. Jeho součástí jsou i grafické návrhy merkantilních tiskovin včetně přesných rozkresů pro jejich opakovanou výrobu. Grafický manuál, který vzniká v úzké spolupráci s klientem (vedením firmy) se posléze stává závazným pro všechny zaměstnance firmy, zejména marketingové pracovníky a tím je zajištěna stylová hodnota všech tiskovin a jiných vizuálních dokumentů, kterými se firma prezentuje navenek i uvnitř. Bývá obvyklé a výhodné, když grafický manuál vzniká zároveň s logotypem, ale je možné jej také vytvořit dodatečně k již existujícímu a užívanému logotypu. Je také možné takový zavedený logotyp (pokud je graficky hodnotný) podrobit tzv. redesignu a k takto modernizované podobě loga vytvořit grafický manuál.

Na těchto stránkách Vám nabízím odborné zpracování návrhů logotypů nebo grafických značek ať už čistě typografických, nebo s použitím grafického symbolu.

E-mail