Stavebnice MERKUR

Začátkem července letošního roku jsem byl po předběžných jednáních oficiálně požádán firmou CROSS o studii a návrh hasičského automobilu pro připravovanou stavebnici MERKUR na předvánoční trh ...
Firma, zastoupená Ing. Radko Křížem, měla k dispozici prototyp sestaveného hasičského automobilu na podvozku 6x2 s dvoudílným výsuvným a otočným žebříkem, na kterém bylo ještě co napravovat a měnit. Požadavkem bylo, z maximálního počtu dílců, použitých na tomto automobilu (vazba na kalkulaci ceny budoucí stavebnice), navrhnout a do měsíce sestavit další konstrukční model pro připravovaný set.

Výkresová studie modelu
Pohled z boku
Pohled zepředu
Pohled zezadu
Pohled zezhora
Pohled zezdola
Finální model
Logo

Navštívil jsem firmu v jejím působišti v Polici nad Metují a naložil automobil několika kilogramy různých dílců, z nichž jsem dobrou třetinu ze svého již uběhlého dětství neznal. Zakázka vypadala zajímavě a její realizací jsem si chtěl na tato léta s notnou dávkou nostalgie zavzpomínat. Nastal čas her...

Moji nově vytvořenou pracovní skupinu jednoho muže jsem hned zastřešil názvem FIRETECH Design a spustil kuchyňské práce tzv. typu "vaření z vody"...
K žebříkovému automobilu se bezesporu hodí letištní speciál, který neměl být nepodobný velmi starému anglickému vozu
Chubb Pathfinder, který starší znají jako model firmy Corgi a s jehož skicou jsem si byl nafasovat díly. Původní vize použití stávajícího šestikolového podvozku se však během několika dlouhých nocí rozplynula po konstrukčním vyřešení funkční přední dvojité zatáčecí nápravy. V tom momentě padlo rozhodnutí, přijatelnější i z exportního hlediska, vybrat jako námět nejprve vůz SIMBA firmy Rosenbauer, ale nakonec to vyhrál novější PANTHER, jehož křivky by měl budoucí model hrubě připomínat ...

A protože prsty, přivyklé práci s myší a cigaretou, vypověděly po sestavení podvozku službu, jevíce se jako oteklé paličky na buben po muchlování šroubků a matiček, sedl jsem k počítači a začal kreslit již sestavený podvozek jako budoucí výkresovou dokumentaci. S postupným vstřebáváním otoků jsem si načrtnul i hrubý tvar budoucí karosérie, kterou jsem další dny začal přizpůsobovat nejen podvozku, ale také hlavně mojí tvarové vizi. Své stavy v různých etapách práce nebudu asi kvůli občasné vulgárnosti popisovat. Jen zmíním, že vymyšlené zasouvací dveře, "na sucho" mimo model sestavené, nešly kvůli nepřesnosti dílů do karosérie zabudovat a v náhlém afektu jsem je ze svého pracovního stolu zlikvidoval. Vyřešení otočné lafety vodního děla nebyl zase velký problém a po náročném vyřešení zádi vozu, která zbyla až naposled, jsem již model zdárně finalizoval do podoby, se kterou bych se nestyděl jít tzv. "ke každému vlaku". Dokončil jsem výkresovou dokumentaci ze všech možných i nemožných stran, model nafotil a s vytištěnou a svázanou prezentací připravil k předání (na jednotlivé pohledy výkresu si klikni).

Popis modelu: Osmikolový podvozek s dvojitou zatáčecí přední nápravou, přímo ovládanou volantem, zadními výkyvnými nápravami a zabudovanou nástavbou hadicového navijáku v zadní části, skořepinová karosérie s asymetricky umístěnými otevíracími dveřmi, pohyblivá lafeta, otočná kličkou na zádi vozu o 360 stupňů. 226 různých typů dílců, 280 šroubků 3,5x6 a tři šroubky 3,5x20, 290 matiček.
Rozměry: 435x145x175 mm.
Ze zbylých dílů jsem si ještě cvičně "vystřihnul" jednoosý přívěs (hadicový nebo s čerpadlem dle fantazie, použitelný za oba typy vozů) a koncem srpna opět vyrazil k zadavateli, podpořen kladnými hodnoceními různých nezávislých pozorovatelů a lidí, kteří k tomu mají co říci.

Logo

CROSS
Ing. Jaromír Kříž
Nádražní 289
549 54  Police nad Metují
Tel/fax: 0447 541227-28

Fotografie mého finálního modelu

V Polici nad Metují jsem se ale nemohl zbavit dojmu, že v "okresním" měřítku se můj design a dokumentace, označená za nepotřebnou, nejeví příliš líbivě. Cenový požadavek za odvedenou práci všem zúčastněným nejspíš vyrazil dech, protože to prý bylo jejich první oficielní zadání konstrukce a designu, zatím co si doposud vedení firmy prototypy stavělo samo, nebo někteří zaměstnanci v pracovní době.
S poznámkou, že ocenění mnou odvedené práce OOA (Ochrannou organizací autorskou, tzn.organizací chránící duševní vlastnictví), které jsem dlouholetým členem, by rozhodně bylo přinejmenším dvojnásobné, jsem dal reprezentantům firmy čas na rozmyšlenou a tak asi zanedlouho uvidíme, jestli se na předvánoční trh dostane nová stavebnice hasičských automobilů MERKUR nebo ne ...

Poslední úprava
26.01.2002

E-mail

Telefon / Fax
267 913 414

Copyright: (C)2001-2002 Dalibor Feuereisl

602 255 105

EuroTel
602 255 105

Epilog ...

Nedostane, protože ani letos zatím nebude. První kontakt jsem nalezl až koncem září v mé elektronické poště s nabídkou dořešení situace na blížícím se podzimním veletrhu hraček v Praze  27.-30.9.2001.


Logo

Při procházení pavilonu s výstavními stánky se rozhodně nedal můj vystavený letištní speciál přehlédnout. Čas k jednání však nadešel až po třech hodinách, které mi vyplnily návštěvy jiných expozic spřátelených výrobců a distributorů. Ten čas byl ovšem vyplněn jen osobním výkladem již obdržené e-mailové zprávy, ze které nic nevyplývalo. Po duchaplně promlčeném posezení jsem

situaci zvládl návrhem výběru ze dvou možností. Buď vyrovnat pohledávku, nebo vrátit model a dokumentaci. Návrh byl súlevou přijat a horlivě potvrzen s časovým ohraničením jen 14-ti dní.

Závidím reprezentantovi firmy jeho možnou dlouhověkost. Těch slíbených 14 dní totiž uplynulo v polovině ledna 2002 zazvoněním mého mobilu a ohlášením návštěvy na následující den.
Zazvonění, bzučák, výtah, otevřené dveře a reprezentant s modelem v ruce. Uvelebení v ušáku a výměna názorů. Dvě rozdílná stanoviska, navrácení dokumentace a velmi rozpačitý pokus o likvidaci této stránky, která je prý příliš subjektivní. Je moje a mohla být i horší ...

Stránka zařazena
26.08.2001