E-mail

Telefon / Fax
267 913 414

EuroTel
602 255 105

Poslední úprava:
23.03.2009

Při brouzdání na obrázkovém internetu jsem jen čirou náhodou pod heslem Škoda-Sentinel narazil na stránky o papírových modelech v měřítku 1:100 www.minibox.webz.cz, mimo jiné také s modelem parního autobusu Škoda-Sentinel prezentovaný Michalem Rozínkem.

První, co mne na první pohled zaujalo, byla ve výčtu typů použitá fotografie skutečného vozu, stažená z mých webovských stránek s
historií těchto automobilů bez označení jejího původu. Jaké pak bylo moje zděšení, když jsem si otevřel jeden z archů vystřihovánek a našel tam bez skrupulí implementovaný můj čtyřpohledový obrázek se studií modelu na podvozku fy. Lledo navíc ještě bez mého copyrightu nebo označení zdroje !!! Překvapení pak už nebralo konce, když jsem zjistil, že byl tento nákres použit i při konstrukci dílů modelu a drzost autora šla až tak daleko, že při konstrukci a tvorbě rozkresů podvozku použil moje výkresy z publikovaného staršího návrhu plechového modelu pro firmu Kovap !!!

Copyright: (C)2009 Dalibor Feuereisl

Přitom jsem si uvědomil, že jsem na podobnou vystřihovánku (byl jí vůz Škoda-Sentinel jako valník) narazil již dříve a identita s mou prací, hraničící s plagiátorstvím mne zarazila už tehdy. Jenže jsem tomu při letmém pohledu nepřikládal zase až takovou váhu, maje daleko důležitější problémy k řešení a až čerstvě objevený omnibus mne donutil ke srovnávání a zjištění bylo více než zřejmé: Michal Rozínek je sprostý plagiátor a vykradač duševního vlastnictví (podle autorského zákona č. 121/200 Sb. ze dne 7. dubna 2000 v jeho paragrafovém znění).

Všechna práva vyhrazena • All rights reserved

dvě barevné a dvě konstrukční varianty distribuovaného modelu parního vozu „Škoda-Sentinel” jak byly nabízeny Michalem Rozínkem na stránkách s papírovými modely

Tehdy jsem si anonci nové vystřihovánky uložil na disk k porovnání, ale už jsem se k tomu nedostal ...

Jelikož naprosto nikde a nijak nebyly označeny zdroje, na jejichž podstatném základě autor tvořil, ani ten obyčejný odkaz na zdrojové webovské stránky, ze kterých použité obrázky či dokumentaci převzal nikde Michal Rozínek neuvedl, rozhodl jsem se nejprve napadnout toto dílo prostřednictvím právníků OOA a snažil se zjištěného plagiátora kontaktovat.

To se mi sice nakonec podařilo, ale zároveň mne to i zklamalo, protože jsem čekal od jasně usvědčeného provinilce určitou dávku pokory, upřímného studu a nějaký ten chlapský postoj, ale místo toho jen slova typu o „muzikantech a nicech” a doplnění žlutého obdélníčku na archy vystřihovánek s červeným textem, ze kterého že to webu bylo čerpáno a přiznání, že to s tím autobusem asi tak nějak bylo. K tomu pak formální omluva, chlácholící fráze a jedeme dál ...

Od právního postihu jsem nakonec po úvaze upustil a zvolil tuto formu pranýře, kde přikládám naši elektronickou korespondenci v plném a neupravovaném znění.

Pane Michale Rozínku,
vy budete nejspíše také typický produkt dnešní doby. Mladý, sebevědomý muž, který jde za svými cíli bez ohledu na okolí, osoby či duševní vlastnictví jiných lidí ... Jinak byste nemohl tak drze a bez skrupulí ukrást práci někoho jiného a založit si na ní své výtvory !!! Možná se s odhadem věku mýlím, ale rozhodně Vám je úplně jedno, že jsou zneužité práce dokonce vizuelně ochráněny copyrightem a autorský zákon č. 121/200 Sb. ze dne 7. dubna 2000 v jeho paragrafovém znění jste patrně vůbec také nikdy nečetl.

Byl jsem všímavými kolegy upozorněn na Vaše vystřihovánky parního autobusu Škoda-Sentinel, kterou jste vytvořil s použitím obrázků z mých stránek, na které Vám odkazy patrně vypisovat nemusím, protože je musíte dost dobře znát (pohledové nákresy podvozku, karosérie, překopírování výrobních štítků apod. včetně celého čtyřpohledového nákresu, který jsem vytvořil pro bázi modelů Lledo, foto ze stránek o vozech Škoda-Sentinel atd.) aniž byste uvedl jakoukoliv zmínku o zdroji, ze kterého jste nejen čerpal, ale i bez "sentimentu" stáhnul obrázky a lehce upravené použil do své vystřihovánky.
Když jsem kdysi objevil Váš první výtvor, valník Škoda-Sentinel, který jste vytvořil na základě mých návrhů plechového modelu pro firmu Kovap, v.d., byl jsem ještě zdrženlivý a Váš právně postižitelný prohrešek toleroval. Ale
autobus jste již z podstatné části zkopíroval z mých zveřejněných prací a s tím už se ztotožnit nemohu, protože je opravdu drze prezentujete jako svůj produkt MR17.

Nevím, kde se ve Vás bere ta neskutečná drzost a přezíravost vůči všemu a všem a není Vám vůbec hloupé se takto chovat, jakoby jste byl přesvědčen, že si toho snad nikdo nevšimne a nebo že vám to beztrestně projde. Kdybyste mne kontaktoval a měl snahu se domluvit, jistě by se při zachování autorských práv a zmínce o zdroji pro Vaši tvorbu řešení našlo. Ale Takto Vás mohu pouze označit za plagiátora a vykradače, dehonestujícího elementární pravidla zákonů, základů slušnosti i mezilidských vztahů.
Jsem sice ještě z tzv. "staré školy", ale už mi nestojíte za to, abych kvůli Vám zaměstnal právníky OOA (Ochranné organizace autorské), které jsem členem od roku 1978 pod č.j.: 58.757/OOA, a domáhal se úspěšně svých práv a náhrady případně způsobené škody. Budu Vás ale všude a při všech příležitostech pranýřovat a označovat určitě nehonosnými (vulgárními) tituly a hodnocením (česky se tomu říká "umejt prdel") ...

Bez pozdravu a s notnou dávkou sebezapření

Dalibor FeuereislDobrý den,

první model Sentinela jsem dělal podle nákresu z časopisu Modelář, z roku cca 1980 a ani část jsem nepoužil z Vašeho webu. U druhého modelu-omnibusu jsem opravdu použil nákres Váš a použil ho na nakreslení detailů. Návrhy Kovap jsem nikdy opravdu neviděl, a ani jsem neměl přístup k nim a nebo jsem o nich nevěděl. Pokud nákres stažený z Vašich stránek byl ten návrh pro firmu Kovap, tak to jsem skutečně netušil a přiznávám, že jsem měl napsat, že nákres a marking je z Vašich stránek. Jinak konstrukce obou modelů byla podle mého návrhu, a netušil jsem, že existují i jiné podobné návrhy ale postup sestavení jsem si opravdu vymyslel sám. Co se týče fotky uveřejněné u modelu, tu jsem skutečně stáhl z Vašeho webu, protože jsem jinou nenašel. Pro lepší vyřešení tohoto sporu napíšu k modelu, že byl z větší části využit web www.feudal.cz (stažení nákresu a použití markingu). Věřím, že tímto by se to mohlo vyřešit a spor by se mohl uklidnit.

S pozdravem a snad i s uspokojením

Michal Rozínek

P.S.
Posílám k nahlédnutí modely, které bych poslal majiteli stránek s modely aby je tam vyměnil. Věřím, že by to mohlo vyřešit tento spor, a přiznávám se, že jsem měl toto uvést už předtím. Tímto se také omlouvám za toto nedopatření.Pane Michale Rozínku,

zklamal jste mne ... Nechci a nebudu s Vámi polemizovat o tom, co jste "nakreslil" sám a co opajcoval odjinud. Výkres z Modeláře 11/1968 jste možná
viděl, nebo ho i máte, ale veškeré detaily podvozku i karoserie Vašeho nákladního vozu Škoda-Sentinel jste z více jak podstatné části obkreslil z mých výkresů (což je opravdu velmi jednoduše doložitelné), včetně těch kol i s designem běhounu obručí !!! ke kterým jste jinde přijít nemohl, protože nejsou vůbec "sentinelí" a nakreslil jsem je já podle exportních litých kol firmy Kovap !!! Neopomněl jste ani takový detail, jako je třeba mechanický ukazatel směru, který je JEN na mých výkresech, nebo třeba dvířka zadního průhledu kabiny ... a tak bych mohl pokračovat do nekonečna (konstrukci vystřihovánky samotné Vám jistě neupírám). Takže Vaše zarputilé tvrzení, že jste moji webovou stránku nikdy neviděl, je přinejmenším úsměvné; jenže Vy vědomě lžete (nebo těm svým lžím už tak věříte, že je považujete za fakt) a už si o Vás opravdu nemyslím nic pozitivního, krom toho, že ty vystřihovánky, kterých jste snad beze zbytku autorem, asi děláte jinak dobře ...

Z celé Vaší odpovědi mám pocit, že jste chtěl pouze uspokojit jakési dotčené ego vrtošivého stárnoucího autora a barevnou notickou na vystřihovánce nechat nažrat vlka, aby ale i přesto už koza zůstala celá. Upřímnou lítost z dost hrubého prohřešku tedy necítím ani náhodou. I když se mne Vaše neautorizované zneužití mé práce jistě dotklo, mělo by být hlavně odstrašujícím příkladem toho, jak se tvůrce chovat a postupovat nemá. A až ve mně dozraje stávající úvaha, patrně naši proběhlou korespondenci zveřejním na svých stránkách pro výstrahu ostatním aby věděli, že úcta k duševnímu vlastnictví jiných není jen vynucována zákonem ... Možná to bude účinnější, než komunikace přes právníky OOA.

Dalibor Feuereisl

Na tuto zprávu jsem už pochopitelně odpověď nedostal a upřímně, ani jsem ji nečekal ...

Lhát a krást se nemá ... to snad platí i v dnešní době. A nemuselo by to vždycky končit jenom takovýmhle pranýřem, ale mohlo by to také přijít na pěkné peníze ... lidé na to ještě nejsou zvyklí, ale právní kauzy a vyhrané soudní spory budou již brzy naprostou samozřejmostí ...