Plechový SENTINEL

Již na podzim roku 2002 jsem se při přátelském posezení s reprezentanty výrobního družstva KOVAP Náchod na podzimním veletrhu hraček v Praze dohodl na zpracování návrhu nového plechového modelu, inspirovaný mojí intenzivně připravovanou obrazovou publikací o parních vozech Škoda-Sentinel. Avšak tragická nehoda z 19. května 2003, kdy jsem přišel o veškerá nezálohovaná data v počítači, tomuto projektu výrazně pozměnila časovou osu ...

E-mail

Telefon / Fax
267 913 414

EuroTel
602 255 105

Výkresová studie modeluKOVAP v.d., Nový Hrádek

Copyright: (C)2004 Dalibor Feuereisl

Prakticky to znamenalo, že kompletní studie, připravená k sestavení a vytištění prezentace, se ve zlomku vteřiny změnila „v prach a popel" jako ostatně i dalších jedenáct let grafických prací, rozpracovaná kniha, fotobanka, zkrátka další statistiku bych ještě teď obrečel ...
V srpnu jsem po definitivním rozhodnutí, že nebudu pěstovat ředkvičky a jezdit v sobotu na trh, postavil nový počítač a začal ve svých padesáti letech znovu tzv. od nuly a budu zálohovat ...

Podzim jsem ztrávil opětovným vysedáváním po různých archivech, muzeích, knihovnách při obnoveném shromažďování dobových dat, dokumentů a fotografií pro zmíněnou knihu. Vánoční čas jsem pak věnoval slíbenému projektu plecháče, abych mohl po desítkách probdělých nocí konečně do Nového Hrádku s ročním zpožděním poslat první „nástřel" rozpracovaného designu.

exklusivní litá kola

Model je v uvozovkách „jednoduchý" a návrh těží v první řadě z možnosti kvalitního potisku zpracovávaného materiálu jako konečného efektu pro výsledný model. To KOVAP umí, tady není co řešit. Větší problém je ale s nenahraditelnými prvky pohonu skutečného vozu, kterými jsou kotel a parní stroj (ty vlastně dělají tento vůz tím, čím skutečně je). Z technologických důvodů by se dal kotel asi coby rotační těleso „zatočit" z potištěného plechu při zachování co nejvíce původního tvaru. Obdobným způsobem by se dal určitě zjednodušit také parní stroj, ale kamenem úrazu jsou nenahraditelné řetězy náhonu zadní osy. Já jsem ve všech případech vycházel z možnosti litých dílců, zatím ale bez ohledu na výrobní možnosti. Ty by samozřejmě vypadaly nejlépe.
Při nejhorším by ale bylo vhodné, kdyby šly odlít alespoň ty Gallovy řetězy a dosud nezmíněné reflektory venkovního osvětlení vozu. Co se týká samotné „plechařiny", neměly by být rozviny budky řidiče a střechy problém. Jedinou „uměleckou" záležitostí je vytvarování oblých „prsou" přední části
kabiny pod oknem.

Klikni !
Klikni !
Klikni !
Klikni !
Klikni !
Klikni !
Klikni !

Poslední úprava:
25.01.2004

Klikni !
Klikni !
Klikni !
Klikni !
Klikni !

Připravil jsem studii automobilu s vůní páry a strojního oleje s použitím litých kol s gumovými obručemi, která KOVAP vyrábí pro exklusivní modely (podvozek HAWKEY). Po převzorkování výkresu vůz odpovídá měřítku 1:32, což je z pohledu firemní produkce více než žádoucí.
I když jsem měl snahu alespoň symbolicky použít některý z již vyráběných dílců jednoduché konstrukce zmíněného vozu, nebylo to z podstaty připravovaného typu možné.

Konstrukcemi rozvinů jsem se zatím prvoplánově nezabýval, nehledě k tomu, že konstruktéři KOVAPU mají oproti mě jednak bohaté zkušenosti a hlavně ví, co a jak je třeba. Kde zaoblit, kde nasílit, kde dělit a kde zase spojit. Můj návrh zatím slouží k informativnímu seznámení se s charakterem vozu, jeho částmi a základním konstrukčním dělelním. V případě rozpracování návrhu a přípravě modelu do výroby samozřejmě konstruktérům dodám potřebnou technickou a obrazovou dokumentaci, budu „nepříjemným" tvarovým kritikem i poradcem, aby byl výsledek co nejlepší a mohli jsme jít s modelem, jak se lidově říká, opravdu „ke každému vlaku ..."

Domnívám se, že by se jednalo o úspěšný výrobek i za případně vyšší prodejní cenu z důvodu nákladnějších technologických příprav a zpracování. Myslím samozřejmě i na zahraniční trh, což v první řadě představuje kolébku těchto vozů, Anglii, kde za posledních několik „pětiletek" nebyl vůbec podobný produkt na trhu k dispozici. Do noty mu též hraje hned několik důležitých faktů a to: že je „plechový", že je v uznávaném měřítku 1:32 (3/8) a tím i velký, jde o legendární vůz, který není na anglických silnicích cizí a řidiči se s nimi v zemi silných tradic čas od času setkávají přímo v provozu a navíc se naskýtá i možnost získat od různých spedičních firem zakázky k individuelnímu alternativnímu potisku, jelikož si na to dost potrpí ...

zatímní sestava uvažovaných litých dílců

Škoda-Sentinel 5-6 tun sklápěcí

Škoda-Sentinel 6-7 tun valník

Podívej se na silnici !
Podívej se na silnici !
Podívej se na silnici !
Podívej se na silnici !
Podívej se na silnici !

Tak to je zatím, jak jsem již napsal, první „nástřel" a nyní čekám na vyjádření odpovědných lidí (Ing. Josef KULEK, předseda družstva, Michal MOŽNÝ, šéf konstrukce a technologie a Jiří KLIKAR, vedoucí odbytu).
Rád bych ještě přidal rozpracování varianty s pérovým strojkem, který by se dal „schovat" pod plechovou a potištěnou maketu parního stroje a zatáčecí přední nápravu, jimiž jsou vybaveny některé varianty automobilů HAWKEY, ale to až je budu mít k dispozici ...
Takže nakonec přidám už jen tři cvičné bokorysy navazující na typovou řadu vyráběných vozů v letech 1925 až 1935 (5-6 tun sklápěcí, 6-7 tun valník a popelářský vůz typ „Praha"). O dalším stavu věcí budu samozřejmě na stránkách všechny zájemce pravidelně informovat ...

Všechna práva vyhrazena • All rights reserved

POST SCRIPTUM
Stalo se, že mi při „cupování návrhů" oživil kolega Jeňýček Moštěků moji prastarou filosofii, že auto dělají především kola. Takže jsem tedy k návrhům ještě dodatečně „načmáral" kola podle vzoru „sentinelího" a tím z původního HAWKEYE zbyly pro aplikaci už jenom ty gumy ...

kola podle originálního vzoru

Copyright: Ateliéry Bonton Zlín, a.s.

Poslední úprava:
10.02.2004

Tak jsem se včera sešel s vedením firmy na jejím stánku E-135 v pavilonu č. 9 na každoročním veletrhu hraček v Norimberku. V neformálním prostředí a příjemném posezení ale bohužel došlo k nečekanému resumé: Projekt se sice líbí, odpovídá předchozím pracovním rozhovorům, ale v současné době není možné kvůli jiným investicím „vrazit" přes čtyři miliony do forem a raznic uvažovaného Sentinelu ... Důkladně jsem tuto informaci spláchnul několika sklenicemi silného vitaminového džusu z reprefondu, nakoukl pod pokličku tajných ingrediencí výrobního programu a dokončil po přátelském rozloučení pravidelnou pochůzku po vystavovatelských stáncích ...

Za silného chumelení jsem se vracel večer zpět do zledovatělé Prahy a přeříkával si poslední repliku rozhovoru: že požadovaný pérový strojek dostanu a zatáčecí nápravu taky, protože není všem dnům konec a i když je mi padesát, mohu se „svého" Sentinelu ještě dočkat ...

Klikni !

Škoda-Sentinel popelářský vůz

On-line křížovka ...

A než se cokoliv změní, můžete si zatím vyluštit on-line „sentinelí" křížovku ...