Copyright: ©2005 Dalibor Feuereisl • All rights reserved

Zcela náhodou se mi dostal do ruky katalog Výstavy lidových vozítek, kterou pořádal Autoklub republiky Československé v roce 1948. Za 8,- Kčs jste získali průvodce vystavenými exponáty s technickými daty a o tuto pozoruhodnost se chci s vámi na těchto stránkách podělit.

Jednalo se o silně narušený dobový tisk s velmi nekvalitními reprodukcemi na novinovém papíru a proto omluvte sníženou kvalitu obrázků. Lingvisty pak upozorňuji na to, že v přepisu textů nebyly prováděny žádné úpravy, aby kouzlo dob minulých nevyvanulo ...

PageRank ukazatel