Tak například v archivu diskuzního fóra serveru K-REPORT na téma SPZ jsem nalezl starší i poměrně nové stesky na absenci fontu (písma) pro PC se znaky posledních českých registračních značek. Jelikož jsem grafik a vytvořil jsem za léta řadu českých fontů, rozhodl jsem se prožít si několik bezesných nocí a dlouhých stereotypních dní invalidního důchodce tvorbou nedostatkového fontu.
Několik písmen a číselných znaků jsem měl již vytvořeno, protože jsem v průběhu doby zhotovoval na plotteru pro své kamarády pár samolepících reflexních SPZ pro sportovní vozy bez nárazníků či pro veterány.
Takže jsem doplnil číselnou řadu, abecedu do celkového formátu i s písmeny G, O, Q a W včetně písmen s českou diakritikou pro ty, kteří je využijí a to hlavně proto, aby někdo z typografického hlediska neprznil háček a čárku, což bylo v českých zemích dlouhodobým standardem při počešťování fontů. A tak se zrodil font SPZ 2004 Regular.Font je vytvořen v normě kódové stránky ISO 1250 (rozložení znaků) a je řešen prakticky jako neproporcionální, s mezerami podle skutečných SPZ, ale se zúženým prostorem pro 1, písmeno I a širším pro písmeno M a W. Kerning (rozpal písma) si už nejspíše stejně každý doladí sám. Font dále obsahuje celou tabulku značky, euro nálepku, samotný znak EU a kód CZ. Ještě je doplněn drobnými dodatkovými znaky jako pomlčka, tečka, bullet, ydieresis, plus, háček, čárka, znak pro stupeň, dolar, © apod.Font je následně vygenerován ve formátech *.ttf (TrueType) a *.otf pro Windows, nebo *.pfm, *.pfb a *.afm (PostScript 1) pro Windows a nebo ve formátu pro Macintosh.
A
upozornění všem, kteří mají problém s formáty: TrueType je vhodný pro sazbu a tisk, nikoliv pro sazbu na řezací plottery (nerespektuje vytvořené rozvržení bodů při konstrukci písma). Pro možnou práci na plotteru je ale vhodný formát PostScript 1, který zachovavá veškeré konstrukční atributy generovaných znaků fontu.

Řez fontu SPZ 2004 Regular (sada TrueType a PostScript) je za
999,00 Kč. Lze ho pak po zaplacení poslat elektronickou poštou nebo klasickou cestou poštovní s příplatkem za nosič (médium), poštovné a balné. Případné dotazy na telefonu 602 255 105 nebo na e-mailové adrese: feudal@volny.cz

Layout & graphics: ©2006 Dalibor Feuereisl

Ukázka fontu SPZ 2004 Regular  (soubor .gif 1200x750 | 50,1 kB)

Optimalizováno pro Internet Explorer 6.0 a vyšší