Naprosto zásadní změny SPZ naší republiky nastaly až po politických změnách v listopadu 1989 a rozdělení bývalého Československa na Českou a Slovenskou republiku k 1. lednu 1993. Onu základní změnu přinesl zákon č. 56 a prováděcí vyhláška č. 243/2001 Sb., přijatá 29. června 2001 s účinností od 17. července 2001. Ta změnila nejen názvosloví, neboť se už nejedná o „státní poznávací značku” (SPZ), ale o tabulky s „registrační značkou” (RZ). Také kódy okresů na dřívějších SPZ nahradila vyhláška kódy krajů a jinými číselnými znaky na RZ.
Po zrušení okresních úřadů bylo další vydávání registračních značek převedeno na obce s rozšířenou působností (ORP). Základní kódování je podle krajů.

Layout & graphics: ©2006 Dalibor Feuereisl

Systém přidělování číselných sérií na ORP je následující: Obce s rozšířenou působností nahlašují čtvrtletně své požadavky na počet RZ jednotlivých typů podle svého aktuálního stavu zásob (pokud mají zásoby dostatečné, nemusí objednat nic). Tyto požadavky jsou pak podle abecedního pořadí obcí v rámci kraje sestaveny a objednána výroba tabulek, které jsou posléze distribuovány obcím. V případě, že obci tabulky docházejí dříve, může si v rámci kraje vyžádat RZ od jiné obce.

Nové značky obsahují 57 znaků (číslic a písmen bez diakritiky s výjimkou G, O, Q, W, která by se mohla plést s C, V a číslicí 0), přičemž musí mít RZ alespoň jedno písmeno a alespoň jednu číslici. Zároveň platí zásada, že první písmeno zleva označuje příslušný kraj. Vzniká tak téměř nevyčerpatelná zásoba možných kombinací písmen a číslic. Všechny RZ obsahují v levé části volné místo pro modrý proužek EU.
1. května 2004, se vstupem ČR do Evropské unie, začala platit zatím poslední úprava registrační značky, tzn., že od té doby je v levé části značky modrý pruh Evropské unie s rozlišovací značkou České republiky (CZ). Po tomto termínu se pak postupně (po vyčerpání starých zásob) vydávají RZ již s tímto proužkem.

Odkazy na vyhlášky:

Nové registrační značky v ČR  (soubor .doc | 3,65 MB)


Je již národním sportem, že se převážná část majitelů motorových vozidel chce rovněž stát majiteli zajímavých či významných registračních značek. Ukázkou může být například RZ mého kamaráda Milana, který vlastní nádherného veterána - Porsche 911 Carrera.

Úplně poslední vyhláška 334/2006 Sb. ze dne 15. června 2006, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů, platí od 1. července 2006 (týká se technických průkazů, registrací vozidel, drobných změn v textech a § 16 o změnách v registračních značkách včetně § 17§ 20).


Nově nyní začíná registrační značka pro historické a sportovní vozy vždy dvoumístným číselným znakem arabských číslic registračního místa, které zajišťuje registraci vozidel na správním území kraje, a velkým písmenem, za nímž se u historických automobilů umísťují čtyři, u historických motocyklů tři a u historických mopedů se šlapadly dvě arabské číslice. U sportovních automobilů se umísťují čtyři a u sportovních motocyklů tři arabské číslice. Pro historická vozidla je určeno písmeno V a pro sportovní vozy písmeno R. a značky jsou v zelené barvě jako dosud.
Na tabulkách s registrační značkou pro historické vozy a registrační značkou pro sportovní automobily se přidělují číselné kódy pro jednotlivé kraje takto:

Lamborghini Murcielago 2002 bylo přistaveno k polepení přední části vozu transparentní protinárazovou fólií

Tenhle Smartík se mi moc líbil
a pro spottery má hezkou RZ

Velmi pěkně „otuněný” brouk s veteránskou RZ (typ 306)

Cadillac DeVille Convertible z roku 1969 měl původní značku A 31-76, ale když se mi v roce 2005 vdávala dcera, měl již novou registrační značku V 7322 (majitel Pavel Palko)

Mému „kmotřenci”, jedinému to provozuschopnému parnímu vozu Škoda-Sentinel v Česku, jsem původně zprostředkoval veteránskou homologaci a trvale manipulační značku A 31-15, která byla později nahrazena veteránskou kombinací tabulek V 2826 (typ 303)


Optimalizováno pro Internet Explorer 6.0 a vyšší