Rozdělení diplomatických SPZ (1978-2001)

(barva textu a podkladu polí symbolizuje barvy SPZ)

Tabulka byla sestavena podle „Kriminalistické příručky” s rozdělovníkem, používané jako služební pomůcka příslušníků VB ve druhé polovině osmdesátých let. Mělo by se proto jednat o konečný stav platný až do zavedení nového systému RZ s odlišným rozdělením. Názvy států a organizací jsou zde uváděny tak, jak jsou zapsány v rozdělovníku.

Layout & graphics: ©2006 Dalibor Feuereisl

Optimalizováno pro Internet Explorer 6.0 a vyšší