Rozdělení diplomatických SPZ (1960-1978)

(barva textu a podkladu polí symbolizuje barvy SPZ)

Tabulka byla sestavena podle rozdělovníku používaného jako služební pomůcka příslušníků VB ve druhé polovině sedmdesátých let. Mělo by se proto jednat o konečný stav platný až do zavedení modrožlutých SPZ s odlišným rozdělením. Názvy států a organizací jsou zde uváděny tak, jak jsou zapsány v rozdělovníku.

Layout & graphics: ©2006 Dalibor Feuereisl

Optimalizováno pro Internet Explorer 6.0 a vyšší