Na tabulky SPZ se ale nedostala jenom písmena a číslice, ale také nálepky o provedené technické kontrole a měření emisí. Na našem území se první, tzv. kontrolní nálepky, objevily na zadní tabulce SPZ poprvé na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Jejich vylepování upravila Směrnice č. 008 ze dne 28. března 1979 Ministerstva vnitra České republiky, správy pro dopravu. Tehdy se jednalo pouze o kontrolu technického stavu vozidla. Nálepka o průměru 32 mm měla vytištěn pravidelný 12-ti úhelník, vepsaný do kružnice o průměru 28,5 mm. Ve středu nálepky byla kružnice o průměru 11 mm. Z vrcholů dvanáctiúhelníku byly směrem ke středu vedeny 5 mm dlouhé úsečky, rozdělující plochu při obvodu na 12 polí. Tlouštka čar byla 0,3 mm. Do takto vzniklých polí byly vepsány číslice 1-12, což představovalo měsíce. V kružnici bylo dvojčíslí, znamenající poslední dvojčíslí roku. Každý rok měl ale hlavně jinou barvu nálepky.


Platnost nálepky končila v měsíci následujícím po měsíci, jehož pořadové číslo mířilo na nálepce vzhůru !!! Známky se ale tehdy vylepovaly pouze tam, kde kontroly fungovaly ...


Postupně se zavedlo také měření emisí a upravil se tvar a barvy nálepek tak, že červená znamenala vždy TK (technickou kontrolu) a zelená ME (měření emisí) a přešlo se na systém děrování v nálepkách v podobě, kterou známe dodnes.


Vyhláška č.103 Ministerstva dopravy ze dne 31. května 1995 potom komplexně vyřešila problematiku technických kontrol a měření emisí a s tím spojeného vylepování nálepek. Ty také získaly ochranné prvky, barevné rozlišování zůstalo stejné.
Zjednodušeně se dá říci, že osobní vozidla, dodávky a motocykly mají lhůtu ke kontrolám 2 roky, ostatní mají lhůtu 1 rok a nebrzděné přívěsy a malé motocykly mají lhůtu 4 let na tyto kontroly. Vyhláška v této podobě platí dosud.

Layout & graphics: ©2006 Dalibor Feuereisl

Optimalizováno pro Internet Explorer 6.0 a vyšší