Úvodní strana
Modely a hračky
Trochu o mně
Index výrobců
Novinky
Další stránky
E-mail
Zpět na stránku

Dalibor Feuereisl    P.O. Box 76     Pošta 102     102 00 Praha 15

Hledám jakýkoliv dobový obrazový materiál týkající se reklamních automobilů

Velmi rád uvítám jakékoliv dobové reklamy, reklamní katalogy, prospekty, časopisy a fotografie
s vyobrazeními reklamních automobilů, nákladních aut a též dodávek s reklamními nápisy a logy,
jednak z předválečného Československa, poválečné do roku 1960, ale rovněž také z celého světa

MAILUJTE TELEFONUJTE PIŠTE RÁD PŘIJEDU A VAŠE PODKLADY ODKOUPÍM

TATRA T 43/52 PEROLA
PRAGA Piccolo (Carosserie UHLIK)
ŠKODA 304 Refrigerator
ŠKODA 304 Productmobile

Reklamní automobil Tatra T 43/52 z roku 1935 v užívání firmy Franck a propagující žitnou kávu PEROLA

Reklamní automobil Škoda "304" z roku 1932 s nabídkou produktů známé čokoládovny ORION

Nahoru

(nebo si je s Vaším laskavým svolením vypůjčím ke zdokumentování a reprodukci)

TM

Feudal Toys logo

Reklamní automobil Praga Piccolo z roku 1929 v užívání firmy Fr. Lhotský a propagující jím vyráběné HAŠLERKY

Poslední úprava
8.8.2001

Rozvážkový automobil Škoda "304" plzeňského  pivovaru s chladírenským přívěsem

Eurotel
602255105

Telefon / Fax
267913414

PRAGA N Tanker
PRAGA L Refrigerator

Skříňový chladírenský automobil Praga "AN 16" pro rozvážku značkového piva v severním pohraničí (Liberec)

Cisternový automobil Praga "N" společnosti Vacuum Oil Company, a.s. pro distribuci benzinu SPHINX

602255105

Copyright: (C)2001 Dalibor Feuereisl