IMAGE studio, reklamní ateliér
reklamní návrhy, výtvarné studie, design, signmaking

celní
čekatel

celní
strážmistr

celní
nadstrážmistr

vrchní celní
nadstrážmistr

celní
asistent

celní
kontrolor

vrchní celní
kontrolor

celní
inspektor

vrchní celní
inspektor

celní
rada

vrchní celní
rada

ministerský
celní rada

celní
prezident

označení bylo používáno do roku 1993