IMAGE studio, reklamní ateliér
reklamní návrhy, výtvarné studie, design, signmaking

označení bylo používáno v letech 1920-1930

dozorce

strážmistr

vrchní strážmistr
přednosta oddělení

vrchní
strážmistr

strážmistr
přednosta oddělení

X.
hodnostní třída

IX.
hodnostní třída

VIII.
hodnostní třída