IMAGE studio, reklamní ateliér
reklamní návrhy, výtvarné studie, design, signmaking

označení bylo používáno v letech 1930-1938

pomocný
dozorce

dozorce

vrchní respicient
ustanovený na
služebním místě
I. platové
stupnice
zřízenecké

vrchní
respicient

respicient

inspektor
II. třídy

inspektor
I. třídy

vrchní inspektor
I. třídy

vrchní inspektor
II. třídy