IMAGE studio, reklamní ateliér
reklamní návrhy, výtvarné studie, design, signmaking

pomocný dozorce
finanční stráže

označení bylo používáno od 1.6.1938 do roku 1939

dozorce finanční stráže
v I. polovici čekatelské doby

dozorce finanční stráže
ve II. polovici čekatelské doby

respicient
finanční stráže

vrchní respicient
finanční stráže

vrchní respicient finanční stráže
správce výkonného úřadu

úřednický čekatel
v I. polovici čekatelské doby

úřednický čekatel
ve II. polovici čekatelské doby

inspektor finanční stráže
II. třídy

inspektor finanční stráže
I. třídy

vrchní inspektor
II. třídy

vrchní inspektor
I. třídy