IMAGE studio, reklamní ateliér
reklamní návrhy, výtvarné studie, design, signmaking

pomocný
dozorce

dozorce

naddozorce

vrchní
respicient

úřednický
čekatel

úředník
v  8. platové stupnici

respicient

označení bylo používáno v letech 1945-1948

úředník
v  7. platové stupnici

úředník
v  6. platové stupnici

úředník
v  5. platové stupnici

úředník
ve 4. platové stupnici

úředník
ve 3. platové stupnici