Pražský znak
Z historie autobusů Dopravního podniku hl.m. Prahy
Modely a hračky
Trochu o mně

Dne 21. června 2000 tomu bylo 75 let, kdy byla v Praze zahájena pravidelná městská hromadná autobusová doprava. Stalo se tak téměř po šestnácti letech ode dne, kdy byl tento druh dopravy v Praze úspěšně vyzkoušen. Po prvním nezdaru zaviněném nevhodně zvolenou tratí, kterou tehdejší technicky nedokonalé autobusy nezvládly, tentokrát již autobusová doprava zakotvila v pražských ulicích natrvalo ...
Během této pětasedmdesátileté historie se autobusový park neustále obměňoval, rozšiřoval a díky technickému pokroku zdokonaloval. Jelikož autobusy jsou cestující veřejností vnímány jako jeden z nejdůležitějších prvků při zajišťování přepravy, pojednávají tyto stránky, omezené na zjednodušený obrazový sestřih, právě o nich ...

Úvodní strana
Hledám hasičský automobil
E-mail

Poslední úprava
9.6.2001

IMAGE studio
Praha 15

Copyright: (C)2001 Dalibor Feuereisl

Při přípravě stránek bylo čerpáno z publikace Stanislava Linerta Autobusy pražské městské hromadné dopravy a také Pavla Fojtíka a Františka Proška Pražské autobusy 1925-2000.

Logo
Logo
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Logo