1932 garáže Dejvice

1925 Praga typ N

Pražský znak
Historické autobusy 1925 až 1945
Modely a hračky
Trochu o mně
Hledám hasičský automobil
E-mail

Poslední úprava
9.6.2001

IMAGE studio
Praha 15

Úvodní strana
Nahoru

Copyright: (C)2001 Dalibor Feuereisl

Brzy po první světové válce se autobusy v pražské hromadné dopravě objevily podruhé. V březnu 1920 vzniklá firma Autodopravní akciová společnost se pokusila o zavedení linek projíždějících městem, ale také až na Zbraslav. Nevhodná tarifní soustava, nedostatečné intervaly, ale také neuvážené vedení linek brzy vedly ke ztrátovosti a posléze k zastavení dopravy.
Po vytvoření Velké Prahy, umělého správního celku vzniklého sloučením 37 obcí, vyvstal problém, jak vyřešit levně a hospodárně spojení periferních oblastí se středem města. Jednalo se většinou o obce, které počtem obyvatelstva nemohly zaručit plného využití kapacity případné výstavby elektrické dráhy. Proto bylo rozhodnuto zabezpečit toto spojení autobusy.
První autobusová linka označená písmenem A zahájila provoz
21. června 1925 v 5.57 ráno a vedla z Vršovic do Záběhlic. Toto datum je také datem zahájení pravidelné autobusové dopravy v Praze. Dne 4. října byla uvedena do provozu druhá autobusová linka B, která spojovala Pankrác s Kunraticemi.

1925 L&K typ 545 zahajoval provoz na lince "A"

Slavnostní zahájení provozu na lince "B"  4.října 1925

Předvádění autobusů linky "A"
na Staroměstském náměstí

Již od začátku autobusového provozu byly zřizovány tzv. napájecí linky k tramvajovému systému a dále pak i linky překryvné. V roce 1932 začaly autobusy zajišťovat i celonoční provoz na třech linkách a začátkem roku 1935 již na pěti linkách.
V pražské autobusové dopravě bývaly také používány autobusové vleky. V letech 1927-1932 byly zařazovány na linky B, H a M. Jako tažná vozidla byly upravovány hlavně autobusy Praga NO.

1926 Praga typ NO

1925 L&K typ 545

1928 Škoda typ 505

1928 Škoda typ 505

1928 Škoda typ 505

1929 Walter typ PN

1929 Škoda typ 506 N

1927 Motor Company

Vyhlášení všeobecné mobilizace znamenalo podstatné omezení dopravy pro nedostatek personálu, které trvalo až do listopadu téhož roku, kdy byl provoz po návratu demobilizovaných povolanců opět normalizován.
Při převedení směru jízdy na pravostranný provoz
26. března 1939 muselo být upraveno všech 131 autobusů tak, že vstupy byly z levých bočnic přemístěny do bočnic pravých a místo nich byla pak zasazena okna, spodní části oplechovány a uvnitř též přemístěna sedadla. Stanoviště řidičů nebyla zásadně přemísťována a zůstala až do postupného vyřazení autobusů na původních místech, t.j. na pravé straně.

1932 garáže Pankrác

1926 garáže Rustonka

1931 Škoda typ 506 N

1932 Škoda typ 506 N

1929 Fros Büssing typ 506/2

1932 Praga typ VT6

1934 Praga typ TO

1931 Praga typ TN

1935 Škoda typ 656 D

1937 Škoda typ 656 D

1932 Škoda typ 656

1944 Sodomka typ PRK 6

1937 Tatra typ 24/67

1937 Praga typ TO-II

Za okupace ČSR byl od října 1939 pro nedostatek pohonných hmot autobusový provoz omezen přibližně na polovinu zrušením vnitroměstských úseků a celonočních linek. V roce 1943 byl provoz prakticky zkrácen jen na dobu spojenou s ranními a odpoledními nástupy a odchody zaměstnanců. V roce 1944 bylo pro nedostatek náhradních dílů, pneumatik a pohonných hmot vypravováno jen 15 autobusů na sedm linek.
V letních měsících byl nedělní provoz autobusů i přes používání náhradních paliv (tekuté plyny, svítiplyn a dřevoplyn) zastaven úplně. Na jaře 1945 byl pak pro nedostatek svítiplynu provoz na několik dlouhých dnů téměř přerušen docela.