1908 L&K typ HOP

Pražský znak
Historické autobusy 1908 až 1909
Modely a hračky
Trochu o mně

V prvních letech dvacátého století tvořilo Královské hlavní město Praha osm městských čtvrtí a to: Staré Město, Nové Město, Malá Strana, Hradčany, Josefov, Královský Vyšehrad, Holešovice- Bubny a Libeň s něco málo přes dvěstě tisíci obyvateli. Ostatní přilehlé obce byly k Praze připojeny později.
V této době, kdy již tramvajové tratě pronikly za hranice města, Hradčany a Pohořelec dosud žádné spojení hromadnou dopravou s městem neměly. Proto bylo rozhodnuto, že zde tedy bude zavedena autobusová linka s trasou Malostranské náměstí - Nerudova ulice - Pohořelec. Zkušební provoz byl zahájen v 8.00 ráno
7. března 1908 dvěma vozy, které pak jezdily od 6.00 do 22.00 hodin v intervalu 15-ti minut na lince dlouhé 1,6 km. Zálohu tvořil třetí vůz (Gaggenau), dodaný 20. března.

Hledám hasičský automobil
E-mail

Poslední úprava
9.6.2001

IMAGE studio
Praha 15

Úvodní strana
Nahoru

Copyright: (C)2001 Dalibor Feuereisl

Když byl 30. dubna 1908 zrušen tramvajový provoz na Karlově mostě, jednak pro špatný technický stav tratě, ale i z důvodu nepříznivého vlivu otřesů působených těžkými tramvajovými vozy na konstrukci mostu, byla autobusová linka prodloužena přes Karlův most na Křižovnické náměstí. Po prodloužení měřila 2,27 km a vozový park byl 7. května posílen o další, již čtvrtý autobus.
Ale ani toto řešení nevyhovovalo. Již
27. srpna 1908 byl schválen návrh zkrácení linky na původní trasu. Důvodem bylo opětovné působení otřesů na stavbu mostu, ale také stížnosti chodců, kteří byli na úzké mostní vozovce znečišťováni rozstřikováním nečistot autobusy. Od 31. srpna byl provoz na lince přerušen a od 7. září 1908 byl obnoven ve své původní podobě.

1908 Fiat

1908 Gaggenau

Ukázalo se však, že vedením linky Nerudovou ulicí docházelo vzhledem k nepříznivým svahovým poměrům k nadměrnému opotřebení technicky nedokonalých autobusů. Nezřídka se také stalo, že nebyl ani jeden z vozů schopen jízdy. V takovém případě byly na stanicích poslíčky vyvěšeny tabulky s oznámením Dnes autobus nejezdí.
Když se pak
17. listopadu 1909 u autobusu č. 167 v příkrém stoupání přetrhl hnací řetěz a vůz začal neovladatelně sjíždět zpět ze svahu až narazil do zdi (naštěstí bez vážnějších zranění cestujících), byl provoz okamžitě zastaven. Následující den správní rada rozhodla, že již nebude obnoven.
Trvalo skoro celých šestnáct let, než se autobusy do pražských ulic vrátily. Byla to odmlka vyvolaná nedůvěrou k tomuto dopravnímu prostředku, který se v té době zkrátka neosvědčil ...

1908 Aries

1908 L&K typ HOP

1908 Fiat