IMAGE studio, reklamní ateliér
reklamní návrhy, výtvarné studie, design, signmaking

Elektronická forma prezentace se stává jedním z pilířů současných marketingových mixů. Je důležité, aby se společnost prezentovala nejen formou webových stránek, ale aby i "vstoupila" do virtuálního světa.
Webová grafika je velice specifickou disciplínou, která vyžaduje úplně jiné pojetí prostoru a jinou práci s grafickými prvky, než klasická tištěná forma.
Nabízíme komplexní a ucelené řešení internetové prezentace osobní nebo vaší společnosti ...


malý slovníček pojmů

internet - celosvětová síť, která je unikátní svojí decentralizací a svobodou. Každý si do ní smí umístit libovolný obsah a systém serverů, které jsou rozmístěny po celém světě zajišťuje její nepřetržitý chod i při výpadku kteréhokoliv z nich.

www - world wide web - celosvětová pavučina. Název vychází z topografie sítě (tedy pavučina, která má různé komunikační uzly a spojnice). Jedná se o nejrozšířenější a snad i jediný použitelný standard prezentace na internetu. Jde o soubor pravidel, která musí dodržet výrobce stránek, aby se všem správně zobrazovaly.

doména - internetová adresa, představující většinou název firmy, název produktu nebo něco úplně jiného. Formát je www.domena.cz. Vždy se doporučuje volit jednoduché slovní spojení, které se velmi lehce pamatuje. Zvolenou doménu může vlastnit libovolná fyzická, či právnická osoba bez omezení. Je možné vlastnit nejen české domény (přípona .cz), ale i domény jiných států (nejběžněji americká doména .com) při splnění podmínek, které kladou regionální správci. Registr domén provozuje v České republice zájmové sdružení CZ NIC, které doménu v případě, že ji ještě nikdo nevlastní, zaregistruje.

html - jazyk, ve kterém jsou napsány prezentace na webu ( ukázky )

banner - neboli reklamní proužek je plocha, která může mít různou velikost (v poslední době se upouští od klasických formátů 468x60 spíše směrem k velkým plochám). Typický banner je poutač s velkým počtem pohyblivých prvků a jeho úkolem je přimět zákazníka k "prokliknutí" na vaše stránky, kde se dozví více podrobností. Lze jej přirovnat ke klasickému inzerátu v jakémkoliv typu médií, kde ale přístup k vaší prezentaci není zdaleka tak jednoduchý ...

orientační ceník základních prací

5.0 periodika, media a film
5.5 webová (internetová) komunikace

zřízení domény II. úrovně pro ČR (www.vasefirma.cz)
výběr a rešerše doménového jména u registrátora
registrace doménového jména a roční poplatek
nasměrování domény II. stupně na www prostor


2.300,00
3.220,00
1.480,00


výroba stránek
analýza potřeb klienta, strukturovaný návrh www
základní grafický návrh webovských stránek
(*.jpg)
příprava grafického návrhu do html šablony
založení další stránky do html šablony
strana textu A4
přepis textu A4 z papírové předlohy
grafický prvek
(tlačítko, jednoduchý obrázek, fotka)
skenování do A4
úprava fotografie
(jednoduché zvýraznění barev apod.)
úprava fotografie (retuše prvků, dokreslení, ořez apod.)
dynamický prvek (tlačítko, jednoduchá animace apod.)
montáž (úprava grafických prvků do jednoho celku)
koláž (úprava prvků do jednoho obrázku s přechody)
banner (podle složitosti)
práce v cizím jazyce
další jazyková verze se stejným obsahem


1.000,00
3.000,00
2.000,00
300,00
100,00
180,00
100,00
150,00
80,00
300,00
250,00
250,00
500,00
od 500,00
+ 20%
+ 50%

kliknutím na ikonu otevřete informativní kalkulačku zvažovaných webovských stránek ...

ceny české verze

ceny za jednotlivé práce se mohou zvýšit dodáním podkladů v nevyhovující či papírové formě


model A
model je určen pro vytvoření jednoduchých stránek s nenáročným členěním, menším počtem "podstránek" staticky zpracovaných, sloužících k vypíchnutí například základních produktů či základních informací o společnosti bez použití náročných grafických prvků

základní grafický návrh webovských stránek (*.jpg)
příprava grafického návrhu do html šablony
5x strana textu A4
10x grafický prvek
(tlačítko, obrázek, fotka, apod.)
cena celkem

3.000,00
2.000,00
500,00
1.000,00
6.500,00

model B
tento model nabízí oproti modelu A jisté rozšíření a kromě základních informací a image firmy dokáže více komunikovat s klienty či návštěvníky. Je zde možnost využití většího množství grafických prvků (více obrázků, skupinové koláže fotek, apod.)

analýza potřeb klienta, strukturovaný návrh www
základní grafický návrh webovských stránek
(*.jpg)
příprava grafického návrhu do html šablony
10x strana textu A4
30x grafický prvek
(tlačítko, obrázek, fotka, apod.)
koláž
cena celkem

1.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
3.000,00
500,00
10.500,00

model C
u tohoto modelu je kladen důraz na propracovanost s využitím velkého množství graficky náročných prvků. Model je samozřejmě doplněn o nejrůznější dynamické prvky jako například drobné animace, upoutávky apod.

analýza potřeb klienta, strukturovaný návrh www
základní grafický návrh webovských stránek
(*.jpg)
příprava grafického návrhu do html šablony
10x strana textu A4
50x grafický prvek
(tlačítko, obrázek, fotka, apod.)
2x koláž
6x dynamický prvek
(tlačítka, ikony, upoutávky)
cena celkem

1.000,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
1.500,00
15.500,00

model D
tento model je vhodný pro umístění velkého množství informací (produktový katalog, apod.). Obsahuje množství grafických kompozic doplněných o nejrůznější dynamické a další technologicky náročnější prvky.

analýza potřeb klienta, strukturovaný návrh www
základní grafický návrh webovských stránek
(*.jpg)
příprava grafického návrhu do html šablony
15x strana textu A4
75x grafický prvek
(tlačítko, obrázek, fotka, apod.)
4x koláž
12x dynamický prvek
(tlačítka, ikony, upoutávky)
cena celkem

1.000,00
4.000,00
2.000,00
1.500,00
7.500,00
2.000,00
3.000,00
21.000,00

ceník
kalkulačka

poznámka
zhotovené stránky jsou vždy naším duševním vlastnictvím dle autorského zákona 121/2000 Sb. rovněž si vyhrazujeme právo stránky označit naším logem a odkazem na naše www stránky IMAGE studio nenese odpovědnost za nepřesnost, či nižší kvalitu dodaných informací
IMAGE studio nenese odpovědnost za obsah stránek, ani za užití materiálů dodaných klientem obsah a názory stránek se nemusí vždy shodovat s názorem reklamního ateliéru IMAGE studio