reklamní návrhy, výtvarné studie, design, signmaking

V červnu loňského roku si zadala paní Pavla Svobodová návrh a realizaci svých internetových stránek pro ekonomické poradenství, daně a účetnictví. Ačkoliv mi dosud nebyly dodány žádné podklady, stránky jsem zpracoval, doplnil odbornými texty a s grafickou úpravou je umístil do pracovního adresáře mé domény ke korekturám a schválení.
Prvním krokem byl ale výběr a zaregistrování domény. Navrhl jsem proto možná jména, udělal rešerši a předložil zadavatelce k posouzení a výběru. To bylo také jediné, co proběhlo hladce. Obratem jsem vybranou doménu
www.psekonom.cz zaregistroval, zajistil pak prostor k jejímu umístění a zprovoznění a tuto část zakázky, kterou jsem musel zaplatit, vyfakturoval k úhradě. Tuto, ve výši 2.680,00 Kč, mi ovšem do dnešního dne přes desítky urgencí  n e z a p l a t i l a . Pochopitelně, že se do dnešního dne nevyjádřila ani k návrhu a na veškeré pokusy o kontakt prostě nereaguje ...

Ještě, že jsem doménu a serverový prostor realizoval „jen” na jeden rok. Červencem tohoto roku pro mne, vypršením termínů registrace a pronájmu, tato nepříjemná situace skončí a zůstane jen hořký pocit z neseriózního klienta, za kterého se dokonce přimlouval můj letitý přítel ...

IMAGE studio, reklamní ateliér
E-mail

Dalibor Feuereisl

Poslední úprava
03.01.2009