IMAGE studio, reklamní ateliér
reklamní návrhy, výtvarné studie, design, signmaking

Barvy (formát RGB) se pro internetové stránky udávají jako šestimístné hexadecimální číslo. Toto číslo může obsahovat číslice od 0 do 9 a navíc znaky AF. Nejnižší číslo je 000000 a odpovídá černé barvě, největším číslem je číslo FFFFFF, které odpovídá barvě bílé. Výsledné šestimístné číslo si je možné představit jako tři po sobě jdoucí dvojice čísel (opět samozřejmě hexadecimálně zapsané). První dvojice představuje úroveň červené barvy (R), druhá dvojice úroveň zelené barvy (G) a třetí dvojice úroveň modré barvy (B). Výsledná barva vzniká tedy "smícháním" těchto tří odstínů. Úroveň červené, zelené a modré barvy je číslo z intervalu 00FF. Čím nižší je hodnota, tím tmavší je odstín této složky ...

Připravil jsem pro vás vzorník barev, kde je u každé barvy vpravo napsáno hexadecimální číslo. Pokud si vyberete barvu z palety, přepište toto číslo do odpovídajících umístění kódu barev do textu vaší HTML stránky (barva pozadí, rámečků, výplní, textů, posuvníků apod.)

barvy a vzorník