Marketing, reklama, informace, konkurenční boj, péče o image firmy či společnosti, to vše je ve světě tržní ekonomiky známé a funguje již mnoho let. Nové už to není ani u nás.
Zvykli jsme si na reklamu v televizi, na billboardech, nepřekvapují nás už ani mnohostránkové inzertní přílohy novin a ve svých schránkách nacházíme profesionálně připravené reklamní zásilky direct mailových firem. Prakticky všichni dnes už tak či onak používají agentury především jako technickou pomoc pro zabezpečení nějaké nárazové akce, special event, veletrhu, reklamní kampaně, prodeje nějakého výrobku nebo služby apod.

IMAGE studio, reklamní ateliér
reklamní návrhy, výtvarné studie, design, signmaking
E-mail

Nabídka a realizace reklamních či upomínkových předmětů v České republice využívala ještě v nedávných dobách poměrně malého množství technologií a úzkého sortimentu zpracovatelných materiálů. Česká metropole je sice centrem kulturního, cestovního a v současnosti asi také hlavně obchodního dění naší republiky, ale "světovost" a tvůrčí invence se v reklamních a propagačních předmětech šitých klientovi "na míru" omezuje jen na uniformní kopie jednoho a téhož sortimentu (zapalovače, popelníky, tužky, bločky, klipsy apod).
Obor reklamních předmětů je dnes naprosto rovnocenný ostatním používaným komunikačním technikám a v mnoha případech je z nich dokonce nejdůležitější. Mojí netradiční, zajímavou a velmi přitažlivou nabídkou v reklamní a propagační tvorbě byly reklamní automobily. Nejednalo se o skutečné vozy, ale velmi vkusně zpracované kovové modely renomovaného britského výrobce LLEDO Plc. s autorizovaným potiskem vybraného klienta a s možností prezentace v zakázkově tištěném obalu. Uplatnění tohoto nového typu reklamy v našich podmínkách předcházela bohatá zahraniční zkušenost (viz historie Lledo) ...


Základní filosofií je jako ostatně ve většině případů zviditelnění klienta neotřelou formou například u méně známých firem a u zavedených potom upevnění pozice v podvědomí uživatelů trhu a služeb. V mnoha případech, třeba nárazových reklamních kampaních, slouží tyto modely buď jako přímá podpora prodeje, nebo jako trvalá upoutávka pozornosti zákazníků na zajímavý servis nebo výrobky.

Pepsi-Cola
Persil

Tento typ reklamy či upoutávky se dá klientovi nabídnout a doporučit jako doplněk ke zboží nebo službě, která koncový produkt doplní. Je pravdou, že na takovouto formu z ekonomických důvodů zatím u nás mnoho firem nereaguje. Finanční prostředky vždy hrají podstatnou roli a je třeba, aby byly dobře zhodnoceny. Obdobná reakce klientů byla například nedávno i za "velkou louží". V Americe ještě před několika lety tvořila osmdesát procent rozpočtu tamnějších firem mediální reklama a pouze dvacet procent podpora prodeje plus prezentace na veletrzích a prodejních výstavách. Dnes se však poměr výrazně obrátil a osmdesát procent činí právě přímá podpora prodeje. Faktem zůstává, že mediální reklama je dnes vnímána monotóně a stala se jakýmsi stereotypem. Často má větší účinek právě oslovení zákazníka ve chvíli, kdy výrobek nebo službu kupuje přímo v místě prodeje.

Je třeba zároveň připomenout, že cílovou skupinou těchto krásných reklamních automobilů nebyly jen tradiční okruhy spotřebitelů a obchodních partnerů. V tomto případě se tyto die-cast modely stávaly také vyhledávanými exponáty pro kolekce sběratelů automobilových modelů, jejichž potenciál není nezanedbatelný (tvoří největší procento všech sběratelských oborů) a představují tak další velkou skupinu oslovených potencionálních zákazníků. Vedle standartně produkovaných katalogových modelů Lledo tvořily tyto reklamní zvláštní a neopakovatelnou kategorii a o to více jsou sběrateli vyhledávány a ceněny. Objevují se ještě po celou řadu dalších let při různých příležitostech na výstavách, prezentacích a sběratelských setkáních s tím, že na rozdíl od jiných reklamních a propagačních předmětů nesplynou tzv. "s davem", nepodléhají rychlé zkáze a tím také neupadnou v zapomenutí a plní stále svoji původní úlohu ...

Copyright: (C)1998 Dalibor Feuereisl