IMAGE studio, reklamní ateliér
reklamní návrhy, výtvarné studie, design, signmaking

Kvalitní jméno je také vaší reklamou ...

Vývoj jmen a značek pro firmu, služby nebo produkty jsou přímým důsledkem vývoje tržní společnosti. V dobách masové průmyslové produkce a expanze podnikatelských subjektů nabylo logo nebo grafická značka ještě i povahy jakési záruky. Nabídka s dobrou značkou je nabídka, které má své klienty a pro tuto se dělá reklama mnohem sadněji. Ovšem, na druhé straně také platí, že nové firmě nebo produktu má reklama pomoci k uplatnění, čili dopomoci značce nebo logu k jejich dobrému zvuku.
Zavedená a osvědčená značka znamená záruku pro klienta. Lze říci, že do jisté míry mnozí zákazníci kupují spíše značku nežli produkt. Každé dobré logo nebo značka, tzn. kvalitně připravená, má několik typických vlastností. Musí být především snadno vyslovitelná a snadno zapamatovatelná. Se zapamatovatelností značky souvisí i její snadná rozpoznatelnost. Značky vyhovující těmto znakům jsou krátké a lapidární, sugestivní a dobře zní. A dobře zní ty značky, které se dají lehko vyslovit. Příliš dobře nepůsobí mnoho sykavek. Při tvoření z cizího jazyka by měl mít tvůrce na paměti, že on snad zná onen jazyk, ale celá řada lidí nikoli. Běží-li o slovo, jež se vyslovuje jinak v češtině a jinak třeba v angličtině, bude mít nakonec firma nebo produkt mnoho jmen. A zákazník si rozhodně přeje, aby měl jméno jenom jedno.
Značka má vyvolávat při svém vyslovení též i určité příjemné představy, které lze s produktem spojit. To platí zvláště pro zboží, které skutečně příjemné je, jako je na příklad nápoj, jídlo, komfort apod.
Jméno má být přiléhavé. Ve jménu se má odrážet charakter firmy nebo produktu. Jedná-li se o jemné věci, nesmí být jeho jméno souhrnem tvrdých zvuků a naopak.
Zkracujeme-li dlouhé jméno firmy nebo jméno majitele podniku, činíme tak buďto přímo z počátečních slabik (Jiří Rohata, Tábor = JIROTA), nebo jen z iniciálek s charakteristickým doplněním. Dejme tomu, že pan Rohata chce pokřtít svou firmu novým jménem a vyrábí textilní zboží. Pak může jméno znít: JARATEX, JIROTEX, TARTEX (Tábor Rohata textil), TEXTOR nebo ROTEX.
Používáte-Ii náhodně vybraných fantastických jmen, dbejte především na to, aby byla přiléhavá. Nedáme na příklad slovo VENUS jako jméno továrně na hřebíky.
Jméno by nemělo skrývat jinotaj nebo mít jiný smysl. Na jméno se pak nemůže vtipkovat, je-li správně zvoleno a má jediný, průrazný a jasný význam.

Logo nebo značka nemusí být vždy jen slovní. Veliký význam mají i loga nebo značky grafické (obrazové). Užívá se k nim buď obrazového vyjádření slovní značky, nebo různých emblémů či vhodných obrázků ve vztahu k případného obsahu. Jejich zpracování se má řídit v podstatě stejnými zásadami jako zpracování značek slovních. Zde je ale potřeba zdůraznit význam barev.
Umístění takovéto barevné a obrazové značky při prezentaci má být vkusné a vhodné. Nikoli nenápadné, ale také až příliš nápadné. Značka má být odstranitelná, je-li to přáním klienta a samozřejmě nesmí být vlastnímu poslání na překážku.

Nemáte-li doposud pro svoji firmu nebo produkt dobrou značku, t.j. značku, která by vyhovovala výše uvedeným zásadám a nebo nemáte-li vůbec žádnou značku, uvědomte si, jaké chyby jste se dopustili. A snažte se tuto chybu napravit co nejrychleji a co nejdříve. Je to ve vašem vlastním zájmu, je to v zájmu dobré reklamy vašeho podniku a tedy i v zájmu dobrého jména vaší firmy.