Na trnitou a kamenitou cestu reklamní džunglí vybavujte svoji nabídku ještě jedním dobrým průvodcem a pomocníkem - sloganem. Současně ale musíte myslet také na to, že nemůžete v heslu využít okamžité výhody nebo konjunkturálních zvratů. Dobré heslo je ale dar vašemu produktu na věčné časy ...

Tak, jak chcete, aby lidé o vašem produktu mluvili, tak stylizujte vaše heslo. Krátce, jasně a působivě. Jestli si je lidé zapamatují, potom se prosadí. Ve sloganu je obsaženo vše, co se má člověk o produktu dovědět v nejzhuštěnější formě. Reklamní heslo sice neobstarává hrubou práci, ale stává se nezbytným doplňkem produktu. Bojuje s ním za úspěch, ale musí být přitom lehké, důrazné a jasné ...
Slogan stálý, neboli tzv. ústřední, je velkou zbraní v psychologické působnosti. Čte-li člověk mnohokrát za sebou určitou větu, začne jí věřit. Zapamatuje si ji a ona pozvolně působí na jeho podvědomí. Je jako přísloví, zvláště když je rýmovaná ...
Slogan musí být charakteristický, aby vzbuzoval představu produktu. Vtipný, aby si jej člověk pamatoval. Čtenář s ním musí souhlasit a tím ho musí potencionálně přinutit k jednání. Má mít dobrý rytmus a přitom všem ještě musí být elegantní ...
V poslední době je většina sloganů často více či méně rýmovaných. Je to proto, že krátký a dobrý rým se dobře pamatuje. Rým by měl v člověku vzbudit dobrou náladu a zájem. Tím je ovšem třeba k výše uvedeným požadavkům přidat ještě požadavek nejdůležitější a velmi těžký, kterým je pochopitelně
dobrý rým ...

Ukázky sloganů:

D E N N Ě   A S P O Ň   J E D N O  . . .   (třeba jablko)
Má dobrý rytmus se zvoleným lidovým tvarem „aspoň" místo spisovného „alespoň". Pro svou lidovost je velmi dobrý, od plic a nechce nemožnosti. Říká „aspoň jedno" a tím dává velké možnosti vůli a fantazii.

S U P R A P H O N  -  V Ě R N Ý   T Ó N
Dobrý rytmus (dvoustopý daktyl), dobrý štěpný rým. Jméno v rýmu je nezaměnitelné, slovo „věrný" je jedno z těch slov, jejichž hodnota je trvalá. Slovo „správný" například mění svou sílu. Kdysi bylo módní, později z módy vyšlo. „Věrnost" má zvláštní hodnotu, obsahuje hlásku  er  a má proto plnou sílu výrazu.

U R B A N   U M Í   N Á B Y T E K
Je trochu nezvyklý a velmi stručný, zhuštěný. Má aliteraci u-u, pádný rytmus. Je to čtyřstopý trochej zkrácený (katalektický).

Š U L C   J E   M E T R   N A   K O Š I L E
Dobrý rytmus, lidovost, vtipný. Populární obrat a zároveň náznak, že Šulc šije na míru.

Š E T Ř I   K A S U ,   K U P U J   V   A S U  . . .   (slogan z první republiky)
Bezvadný rytmus a dobrý rým. Jméno v rýmu je nezaměnitelné. Obsahuje hlavní přednost a hlavní apel jednotkového domu (šetrnost). Slovo „kasa" není německého původu, ale italského, vyskytuje se rovněž i ve francouzštině a v angličtině. Je to slogan lidový a pádný.

D O B R Ý   V Í T R   D O   V A Š I C H   P L A C H E T . . .
Hlavní vtip tohoto hesla je v tom, že je přáním obchodního úspěchu. Dá se také velmi dobře znázornit (graficky velmi vděčné). Počítá s faktem, že loď je od pradávna symbolem obchodní podnikavosti a jako taková nevyjde z módy. První dvě slova se se mohou zvolna vžívat třeba jako pozdrav.

IMAGE studio, reklamní ateliér
reklamní návrhy, výtvarné studie, design, signmaking