Jak postupně narůstal počet vozidel, tak kombinace písmen a římských čísel s arabskými začaly tvořit komplikovaný a nepřehledný celek. Proto byla zrušena rakouská emise a úřady zavedly první československé státní poznávací značky, a to vládním nařízením č.107 Sbírky zákonů a nařízení, ze dne 30. června 1932.
Tabulky byly černé s bílým písmem a bílým orámováním. U motocyklů byla předepsána minimální výška písma 8 cm a šířka rysu 10 mm, u automobilových minimální výška písma 10 cm a šířka rysu 15 mm. Všechna vozidla musela mít přední i zadní evidenční značku, na motocyklech byla přední na blatníku čitelná z obou stran. Základ tvořilo jedno písmeno, označující zemi a po pomlčce následovalo arabské, maximálně pětimístné, číslo. V případě čtyř- a pětimístných čísel byla poslední trojice oddělena tečkou (M-12.345). Zadní značka byla zpravidla dvouřádková. U dvouřádkových značek bylo vždy celé číslo na jednom řádku. Motocykly se potom označovaly odděleně od automobilů a to tak, že měly obrácený formát značky (12.345-M). Nejprve bylo pořadové číslo a po pomlčce písmeno země nebo Prahy. Určeným okresům byly přiděleny konkrétní bloky pořadových čísel.


Dále také existovaly evidenční značky pro účely zkušebních jízd a převozu, které měly bílé tabulky (bez orámování) s černým písmem.


Zemské úřady přidělily v roce 1932 jednotlivým evidenčním úřadům určité skupiny čísel, zvlášť pro motocykly a zvlášť pro automobily. Po vyčerpání své číselné skupiny požádal evidenční úřad o přidělení dalších čísel. Zemský úřad přiděloval číselné skupiny i nově zřízeným evidenčním úřadům.

V případě vyčerpání celé číselné řady do 99.999 se počítalo s přidáním římské číslice za písmeno a číslováním opět od 1. Římská číslice měla být od písmene i od dalších čísel oddělena pomlčkou, u dvouřádkových tabulek se umísťovala na stejný řádek jako písmeno (Č-I-7.200). K tomu došlo až v samém závěru platnosti tohoto systému, a to pouze u číselné řady pro automobily v Čechách. Na vozidlech se značek s římskou číslicí objevilo ale jen naprosté minimum.

Vojenské poznávací značky měly pouze číslo bez písmene a jen jednu společnou číselnou řadu pro automobily, obrněnou techniku, tanky a motocykly.

Prozatímní značky cizozemských motorových vozidel přidělovaly celnice na hraničních přechodech. Před zemským písmenem měly přidáno písmeno H (HČ, HM, HS, HR).

Dočasné značky cizozemských motorových vozidel s písmenem Z (ZČ, ZM, ZS a ZR) a trvalé značky cizozemských vozidle s písmenem T (TČ, TM, TS a TR) vydávaly zemské úřady.

Na území obsazeném na podzim 1938 byly záhy zavedeny poznávací značky německé (respektive maďarské). V Protektorátu Čechy a Morava bylo možno používat vozidla s československými poznávacími značkami až do 30. června 1940.
Na Slovensku, vzhledem k tzv. samostatnosti Slovenské republiky, zůstal tento systém v platnosti až do roku 1945, kdy byl zaveden nový československý poválečný systém.

Layout & graphics: ©2006 Dalibor Feuereisl

klikni !

Sanitní vůz Škoda závodního zdravotního střediska v roce 1934 (SPZ: Č-80.442)

klikni !

 Sanitní automobil na podvozku Škoda 6R před plzeňskou závodní Záchrannou stanicí

klikni !

Tentýž vůz Škoda 6R továrního záchranného sboru v Plzni
v roce 1938 (SPZ: Č-80.443)

klikni !

Autobusové garáže Elektrických podniků hlav. města Prahy
v Dejvicích, rok 1932

klikni !

Autobus Praga TO Elektrických podniků hlav. města Prahy,
SPZ: P-12.118, rok 1934

klikni !

Autobus Škoda 656D Elektrických podniků hlav. města Prahy s evidenční značkou: Č-36.700, vydanou pro účely např. zkušebních jízd. Fotografie je z roku 1937

klikni !

Nákladní vůz Škoda-Sentinel Stavebního úřadu hlav. města Prahy, odbor 10 dopravní oddělení, při úklidu sněhu

klikni !

Koncesovaná nákladní autodoprava, Václav Kudrna, Praha XVI. - Smíchov. Automobil Škoda 606, SPZ: P-40.237

klikni !

Označení vojenského auta zkušební značkou (černé Č-81.607 na bílé tabulce) na voze Škoda 6T s přívěsem

klikni !

Fekální cisternový vůz Praga AN Stavebního úřadu v Praze
z továrního prospektu
(SPZ: P-11.307)

klikni !

Z téhož prospektu je i kropicí vůz Praga RN se zkušební evidenční značkou
(SPZ: P-10.081)

klikni !

Cisternové vozy Praga. Přední má pragováckou SPZ: P-10.080 a ještě též zkušební: P-10.029. Zadní má zkušební: P-10.036

klikni !

Krásný aerodynamický sanitní automobil Praga kladenského okresu má SPZ: Č-87.500

klikni !

Servisní automobil Praga akciové společnosti OSRAM měl přidělenou SPZ: P-41.238

klikni !

Reklamní vůz Praga Piccolo
z roku 1929, SPZ: P-13.907,
v užívání firmy Fr. Lhotský
a propagující jím vyráběné HAŠLERKY

klikni !

Traktor Škoda 6STP6L-D LAT má SPZ: 11.059 a zároveň zkušební značku: Č-81.423

klikni !

Třínápravová Tatra městských hasičů ze Sabinova na Slovensku má SPZ: S-60.000

klikni !

Na cvičení zachycený obrněný automobil Tatra OA vz. 30 s vojenskou značkou: 13.392

klikni !

Automobil Pohřebního ústavu Jaroslava Machače z Opočna má vzácnou značku Č-I-7.200

klikni !

Podzimní náladový obrázek ukazuje použití různorodých písem při realizaci značky

klikni !

Vojenská značka na limuzíně Praga se skupinou pózujících vojáků po službě

klikni !

Značky byly ponejvíce ručně malovány na hladké plechové, někdy taky falcované,  tabulky (zde okres Vysoké Mýto)

klikni !

Movitější majitelé motorových vozidel si nechávali zhotovit  i smaltované tabulky poznávací značky na své automobily

klikni !

Vrcholem pak bylo pro některé majitele zhotovení lisovaných tabulek z  hliníkového plechu jako je tato z Hradec Králové