Další systém zavedený na území dnešní ČR byl součástí německého říšského systému. Na území obsazeném Německem v roce 1938 byl zaveden již krátce po obsazení, na území Protektorátu pak pravděpodobně až v průběhu roku 1940.

Území obsazené v říjnu 1938 se stalo přímou součástí Říše. Na severu a západě našeho území, kde zábor sahal velmi často hluboko do vnitrozemí, vznikla samostatná provincie
Sudetenland (rozdělená na tři oblasti). Jižní části zabraného území byly připojeny k již existujícím správním celkům, původně bavorským a rakouským. Od západu na východ to byly: Oberpfalz und Niederbayern, Oberdonau a Niederdonau.


Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava se po nějakou dobu nadále na jeho území přidělovaly SPZ československého vzoru z roku 1932. Na území Protektorátu směla nejprve jezdit vozidla, která měla na původní čsl. značce razítko okresního úřadu a „véčko”, obojí ve žluté barvě. Do 1. července 1940 byl zaveden nový vzor odpovídají říšskému a taktéž Říši přizpůsobený systém kódování. Protektorátní systém potom platil pravděpodobně až do konce roku 1945.

Říšské SPZ měly bílé, černě orámované tabulky s černým písmem, a to vpředu zpravidla jednořádkové, vzadu jedno i dvouřádkové. Dvouřádkové mohly být buď obdélníkové nebo s „useknutými” rohy v horní polovině. Obsahovaly kód oblasti nebo organizace, za pomlčkou pak bylo jedno až šestimístné číslo. Na značkách vozidel, která měla oprávnění k provozu, bylo po kódu oblasti dokresleno
„véčko” a razítko okresu v červené barvě.
Na Slovensku, vzhledem k formální tzv. samostatnosti Slovenské republiky, pokračovalo vydávání předválečné emise poznávacích značek. Tedy černé tabulky s bílými čísly a písmenem S.

Ve vzniklém
Protektorátu Čechy a Morava se přidělovaly následující písmenné kódy:

Pražské městské autobusy měly SPZ přidělovány nadále podobným způsobem, jako před válkou, od PD-12000 výše, přičemž poslední trojčíslí se shodovalo s evidenčním číslem vozidla. Přečíslování autobusů protektorátních státních drah je zde.

Na území zabraném v roce 1938 platilo toto kódování dle území:

Layout & graphics: ©2006 Dalibor Feuereisl

IIC a IIE jsou bavorské kódy. Pro Bavorsko byla v německém systému již od roku 1906 vyhrazena římská číslice „II”, písmeno pak označovalo oblast.

Oberdonau a Niederdonau byly říšské názvy pro Horní a Dolní Rakousko (Oberösterreich a Niederösterreich), zavedené po obsazení Rakouska Německem.

Dále se samozřejmě na našem území vyskytovaly poznávací značky říšských orgánů a institucí vydávané centrálně. Uvádíme jen nejrozšířenější:

klikni !

Původní parní automobil Sentinel Fürstenbergského pivovaru v Krušovicích roku 1946 měl evidenční značku:
PA 51011. Vůz byl původně 14.5.1925 dodán firmě Karel Bohoněk, kruhová cihelna a pila, Lišov u Českých Budějovic a měl SPZ:
O-XVII 352

klikni !

Přeprava trafa 12 MVA 100kV v době protektorátu z nádraží ČSD Mirovice do rozvodny Lety. Vůz Škoda-Sentinel, SPZ: PD 42517, majitel Antonín Ferus, dopravce, České Budějovice. Těleso trafa bylo taženo po dubových válečkách

klikni !

Protektorátní havárie vozu Škoda-Sentinel, obchodníka s uhlím Antonína Vondrušky z Prahy XVI., SPZ: PD 40750
na Vyšehradské třídě (Wischehradgasse). Jedná se
o přestavěnou autovoznici Konstruktivy, a.s. (ev.č. 51) původní SPZ: P-40.750

klikni !

Automobil Praga RN s karosérií fy. Uhlík Odkolkových mlýnů a pekáren v době protektorátu s evidenční značkou: PD 40435

klikni !

Protektorátní „kabát” vojenského vozu Škoda Superb, SPZ: SS-503171

klikni !

Německý voják na motocyklu
Ardie s hezky patrnou značkou:
Pol 83881

Tyto tři fotografie byly použity díky laskavosti serveru:
www.autogallery.org.ru

klikni !

Autobus Říšských drah (DR) Phänomen Granit 25,
SPZ: RP 200451

Optimalizováno pro Internet Explorer 6.0 a vyšší